Forsikring

Ansvar for egen forsikring

Når du rejser med Den Danske Skiskole er du selv ansvarlig for din forsikring i forbindelse med kurset. 

Ved tilmelding erklærer du, at du har læst og accepteret disse vilkår. Vi opfordrer derfor til, at du læser hele denne side. 

 

Specielle forsikringsvilkår

Da Den Danske Skiskoles BSI, PSI og WS-kurser er uddannelseskurser i udlandet kan der gælde specielle forsikringsvilkår, og af den grund opfordrer vi dig til at kontakte dit eget forsikringsselskab ift. afbestillings- og ulykkesforsikring. Hvis ikke du er dækket, vil forsikringsselskabet typisk opfordre dig til at tegne en korttids erhvervsforsikring. 

 

Skal du på teknikkurset eller juniorturen skal du blot sikre dig at du har en afbestillings- og ulykkesforsikring, der dækker rejser med skiløb.

 

Vi anbefaler dig, mens du er på ski, at have et kort fra dit forsikringsselskab eller en seddel i lommen med navnet på dit forsikringsselskab, selskabets kontaktoplysninger og policenr. 

 

Idrættens rejseforsikring

Er du sendt på et af Den Danske Skiskoles eksamensrettede kurser af din skiklub kan du forsikres via Idrættens Rejseforsikring. Dette skal bekræftes ved en tro og love erklæring, hvor klubbens formand eller uddannelsesansvarlige skal skrive under på at du opfylder følgende krav:

  • Du deltager på et eksamensrettet kursus: BSI, PSI, WS, ETR etc.
  • Du er instruktør for skiklubben og/eller har indgået en bindende aftale om, at virke som instruktør for klubben efter din deltagelse på kurset.
  • Din skiklub har enten fuldt dækket, eller givet tilskud til din deltagelse på kurset.

Du er kun dækket af Idrættens Rejseforsikring hvis du har dokumentation herfor. Til dokumentation kan du anvende dokumentet "Udsendt af skiklub":

Udsendt af skiklub.pdf

 

Blå sygesikring 

Er uheldet ude er det vigtigt, at du også har det blå EU-sygesikringskort i din lomme, mens du er på ski. Kortet giver dig ret til samme behandling som borgerne i det land du rejser i. Hver opmærksom på at kortet kun er gyldigt i 5 år, så husk at sikre dig at du har et, der er gældende under kurset. Kortet er gratis og kan bestilles her.

 

Hvis ulykken sker!

Den Danske Skiskole gør naturligvis alt hvad der er muligt i tilfælde af en ulykke, men som kursist skal du være opmærksom på følgende:

  • Den Danske Skiskole yder øjeblikkelig førstehjælp (alle uddannere har førstehjælpsudstyr og er uddannet i førstehjælp).
  • Den Danske Skiskole tilkalder den nødvendige assistance fra bjergredningstjenesten. Ring 140 Tux-bjergredning
  • Den Danske Skiskole holder løbende kontakt til kursisten via Den Danske Skiskoles nødtelefon + 45 61 79 43 26.
  • Den Danske Skiskole afhjælper så vidt muligt praktiske omstændigheder i forbindelse med evt. hjemtransport.
  • Sekretariatet kan altid kontaktes i en evt. forsikringssag eller hvis vi kan hjælpe med andre ting.

Nyttige telefonnumre

Den Danske Skiskoles nødtelefon: + 45 61 79 43 26

SOS international: +45 70 10 50 50

DIF forsikring via TRYG:

  • Fra DK +45 70 11 20 20
  • Fra udlandet +45 44 68 82 00

Tilmeld nyhedsbrev