Eksamination

Eksamination

Her finder du en oversigt over de forskellige eksaminers indhold og deres forløb. Kurserne indeholder undervisning og øvelser, der i sidste ende sigter mod disse eksaminer.

Det skal indskærpes, at undervisningen ikke skal ses som eksamensforberedelse, men som udvikling af færdigheder - en udvikling, der forhåbentlig ved kursets afslutning har resulteret i et niveau, der er tilstrækkeligt til at bestå eksamen.

Skulle forhold, som DDS ikke har indflydelse på (eksempelvis vejret), gøre at det ikke er muligt at afholde eksamen, vil videomateriale og ugekarakterer danne grundlag for karaktergivning.

Eksaminer

På BSI 1 eksamineres der i egenfærdighed (inkl. skolesving), undervisning og teori.
På BSI 2 eksamineres der i  egenfærdighed, skolesving, undervisning og teori.
På PSI 1 består eksamen af to gennemløb i en storslalombane, hvor der er et tidskrav.
På PSI 2 eksamineres der i egenfærdighed, teori og bjergførerkundskab.
På PSI 3 eksamineres der i egenfærdighed, teori (inkl. videoanalyse) og undervisning.
På ETR er der ikke en egentlig eksamen. Her bedømmes eleven på baggrund af en helhedsvurdering løbende gennem kurset.

Karaktergivning

Ved alle eksaminer følges skalaen fra 1 til 6. For at bestå kræves min. karakteren 4:
1 = den særdeles tilfredsstillende præstation
2 = den meget tilfredsstillende præstation
3 = den tilfredsstillende præstation
4 = den middelgode acceptable præstation
5 = den ikke tilfredsstillende præstation
6 = den uacceptable præstation

Et ikke-bestået kursus udløber efter 4 år

En kursist skal bestå sine reeksaminer inden for et givent kursus inden for fire år. Såfremt dette ikke sker, frafalder kurset og retten til reeksamen - og kurset skal tages om.

En fuld bestået BSI1 ses som et afsluttet kursus, der ikke skal tages om - dog med den undtagelse, at selve egenfærdighedseksamen (der fungerer som optagelseskrav til BSI2) ikke må være over fire år gammel. Såfremt det er tilfældet, skal vedkommende bestå en ny BSI1 egenfærdighedsreeksamen for at få lov til at fortsætte på BSI2. 

Såfremt en person har en fuldt bestået BSI2 ses dette også som et færdigt kursus - og vedkommende mister ikke denne status; selvom fx første-hjælp el.lign. ikke er taget færdigt inden fire år.

PSI1, PSI2 og PSI3 er hver især også seperate kurser i den forstand, at fx en fuld bestået PSI1 ikke tages fra nogen. 

Dog med den undtagelse at selve optagelseskravet til PSI2 (PSI3 EF) ikke må være over 4 år gammel.

Såfremt det er tilfældet, skal vedkommende igen bestå PSI3 EF for at få lov til at fortsætte på PSI2.

Tilmeld nyhedsbrev