BRC - Basic Race Coach

BRC er basis uddannelsen for alpint konkurrence skiløb. 

BRC-uddannelsen er til dig der ønsker at beskæftige dig med det alpine konkurrenceskiløb. Du lærer hvordan du afvikler træning for unge konkurrenceskiløbere, herunder hvordan man sætter slalom- og storslalombaner, planlægger og udfører undervisning i slalom og storslalom og hvad der er særligt ved det skitekniske i slalom og storslalom. Samtidig bliver du selv dygtigere på ski, særligt til slalom og storslalom, og du lærer om skituning til konkurrence.

For at starte på uddannelsen skal du have bestået BSI1, samt have erfaring med at køre porte enten ved at have bestået PSI1 eller ved at være tidligere konkurrenceløber under Danmarks Skiforbund.

Uddannelsen henvender sig både til dig som er konkurrenceløber, og ønsker redskaber til hvordan man bedst muligt kan planlægge og udføre træning i slalom og storslalom, såvel som til dig som er skiinstruktør, og ønsker at dygtiggøre dig så du kan facilitere porttræning. Hvis du har ambitioner om at indgå i trænerteamet under Danmarks Skiforbund, eller på anden måde er interesseret i trænervirket, er dette det helt rigtige kursus til dig.

 

Uddannelsen

Målet med uddannelsen er, at kursisten tilegner sig viden og alsidige færdigheder inden for træning og undervisning i den alpine konkurrencesport, som sætter kursisten i stand til at træne løbere op til U14 niveau. Der lægges særlig vægt på at koble den teoretiske viden om skiteknik, undervisningsteori, træningsprincipper, træningsplanlægning etc. til praksisfeltet skitræning. I tilknytning hertil er det målet at give kursisten indblik i, hvordan der arbejdes med skiløb på højeste niveau.

 

Med en bestået BRC vil du være i stand til at:

 • Planlægge og udføre relevant træning for konkurrenceløbere i slalom og storslalom op til U14 niveau.
 • Redegøre for grundlæggende skiteori, samt anvende den i praksis i træningen. Herunder både generel skiteknik samt specifik slalom-/storslalomteknik.
 • Håndtere en undervisnings-/træningssituation under sikre og ansvarlige forhold.
 • Demonstrere øvelser der underbygger de primære færdigheder, der skal udvikles hos løbere op til U14 niveau.
 • Udarbejde træningsplaner for løbere op til U14 niveau.
 • Sætte portbaner med henblik på at træne bestemte færdigheder.
 • Analysere skiløbere i slalom og storslalom og fastlægge næste vigtige skridt i udviklingen. Herunder videoanalyse både i frit skiløb og i bane.

 

På kurset vil du modtage undervisning i:

 • Egenfærdighed i slalom og storslalom
 • Videoanalyse af portløbere
 • Træningspraktik. Herunder hvordan du opbygger en træningssession, håndterer en gruppe, giver feedback, sikkerhed etc.
 • Skiteori
 • Skituning
 • Banesætning

Uddannelsen består af 8 kursusdage med træning i egenfærdighed, portsætning og teori målrettet konkurrence skiløb i slalom og storslalom. Der vil både være moduler, hvor du får undervisning, og moduler, hvor du er ansvarlig sammen med en anden træneraspirant på sne. Om eftermiddagen og aftenen vil der være teoretiske moduler samt foredrag om bl.a. Skisportens ATK og fysisk træning. 

Uddannelsen udbydes af Den Danske Skiskole, som er uddannelsesudbyder under Danmarks Skiforbund. Ved bestået kursus udstedes i samarbejde med Danmarks Skiforbund et diplom, der er dit officielle bevis for at du er alpin træner. 

Pensum til kurset tager udgangspunkt i Alpin Manualen og BRC-håndbogen, samt Skisportens ATK. Alpin Manualen og BRC-håndbogen kan købes på shoppen (OBS: BRC-håndbogen udsendes omkring uge 14). Skisportens ATK bestilles gratis på shoppen. Du vil blive eksamineret i egenfærdighed, teori, videoanalyse og træningspraktik. 

Træneruddannelsen er første led i den alpine træner uddannelse under DSkiF. Du kan supplere din uddannelse ved at tage DIF Træner 1 ved Danmarks Idrætsforbund.

Du skal være indstillet på et krævende og intenst kursus.

Tilmeld nyhedsbrev