Organisation

Den Danske Skiskole udbyder kompetencegivende instruktørkurser og sikrer at standarden på disse er tilfredsstillende ud fra både nationale og internationale kriterier. 

Vi er en selvstyrende organisation stiftet i 1974 gennem et samarbejde mellem Danmarks Skiforbund, Danmarks Idrætsforbund og Danish Association of Professional Ski Instructors (DAPSI). Den Danske Skiskole er en selvstændig afdeling under Danmarks Skiforbund, som er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vi har derfor fuld råderet over egne mål og midler samt varetagelse af instruktøruddannelsen i Danmark. 

Den Danske Skiskole er en non-profit organisation, der styres af sine medlemmer, skiinstruktørerne. Derfor er alt arbejde, med undtagelse af kontordriften, baseret på frivilligt arbejde.

 

Formål

Formålet i Den Danske Skiskole er at varetage uddannelsen for danske skiløbere der gerne vil være certificerede skiinstruktører inden for nationale og internationale kriterier.

Den Danske Skiskoles forretningsside er under eget varemærke at udvikle, markedsføre og sælge dansk skiinstruktion til danske skiløbere. 

Den Danske Skiskole kan tilbyde undervisning for skiløbere på instruktørniveau samt øvede skiløbere. Det er målet at dette på sigt skal gælde for alle glideredskaber såsom langrend, snowboard og telemark.

Ved at tilbyde undervisning af højeste pædagogiske og tekniske karakter, er Den Danske Skiskole i stand til at forbedre teknik, viden, underholdningsværdien og ikke mindst sikkerheden for danske skiløbere.

 

Mission

Den Danske Skiskoles mission er at danske skiinstruktører er og skal vedblive med at være det naturlige valg for gode danske skiløbere, der gerne vil modtage undervisning. Den Danske Skiskole har retten til at uddanne danske skiinstruktører, og dermed også muligheden for at præge og udvikle dem.

 

Vision

Den Danske Skiskoles vision er at skabe en af verdens bedste og mest alsidige skiinstruktøruddannelser med fokus på at videreformidle den gode skioplevelse.

Denne vision vil blive realiseret gennem et fokus på 6 kerneområder:

  • En robust økonomi
  • Løbende kursusudvikling
  • Professionalisering af organisationen
  • Medlemmer i centrum
  • Internationalt samarbejde
  • Uddannertrup i top

Tilmeld nyhedsbrev