Teknisk Komité

Teknisk komité konstellation: 

Teknisk Komité har en konstellation på 8 personer i alt: et formandskab på 3 personer samt 5 niveauansvarlige.

 • Formandsskabet: Rasmus Lundby, Jonathan Risager & Jacob Elgaard  
 • BSI1 niveauansvarlig: Pernille Stephansen
 • BSI2 niveauansvarlig: Nils Henrik Stene 
 • PSI3 niveauansvarlig: Kasper Bisgaard
 • Teknik/Workshop niveauansvarlig: Victor Skieller
 • Ekstern partner koordinator: Per-Emil Conradsen

Henvendelser til Teknisk Komité kan sendes til info@dendanskeskiskole.dk (Att. Teknisk Komité). 

Beskrivelse af Teknisk Komité: 

Teknisk Komité udpeges af bestyrelsen efter forårskurset.

 • Formandskabet udpeges årligt
 • Niveauansvarlige sidder i to år af gangen og udpeges i lige år

Det er tanken at tilstræbe en rotation blandt de niveauansvarlige, således man blot sidder én periode. Hensigten har bl.a. været at skabe en bred forankring i uddannertruppen, således mange involveres i organiseringen af de enkelte niveauer.

Der sættes ingen rammer for formandsskabets periode for at sikre en kontinuitet og ensartethed i beslutninger over tid. Det tilstræbes desuden at ét bestyrelsesmedlem indgår i Teknisk Komité.

Der skal derfor til sommer 2024 vælges nye niveauansvarlige.

Formandskabet af Teknisk Komité har følgende ansvarsområder:

 • Fastsætte den skitekniske-, teoretiske- og pædagogiske linje (hvordan vi drejer til højre og venstre, hvad der skal stå i manualen osv.).
 • Vurdere konvertering og meritoverførsel af udenlandske uddannelser.
 • Vurdere dispensationsansøgninger.
 • Sparre med bestyrelsen om implementeringen af nationale- og internationale kursusrevideringer.
 • Kortlægge nye initiativers indholdsmæssige rammer samt videreudvikle nuværende udbud.
 • Godkende/diskutere ændringer i kursus indhold, teoriprøver etc. som er foretaget af de niveauansvarlige.

Formandsskabet har bemyndigelse til at træffe afgørelser inden for disse områder, men det tilstræbes i den daglige arbejdsgang at hele Teknisk Komité inddrages i både dialog og beslutninger inden for alle områder.
Formandsskabet har den forpligtende daglige kontakt til kontoret, hvor der i den løbende dialog er behov for hurtig respons til medlemmerne m.v.


De niveauansvarlige har følgende arbejdsopgaver:

 • Opdatering af uddannermanual, teorieksamen, teorisessioner m.v. Dette område kan uddelegeres som ad hoc opgaver.
 • Organisering af møde ca. to uger inden kursusstart. Her niveaukalibrering, fokuspunkter ift. teori, skolesving og EF samt eventuelle praktiske opgaver m.m. under kursusugen.
 • Overordnet ansvar for eksamination, eksaminationskriterier og eksaminationsterræn.
 • Den kursusansvarlige har også ansvaret for præsentation og fastlægning af det skiteknisk niveau for EF, hvordan skolesving skal køres og niveauet herpå. Er den kursusansvarlige tilstede på kurset, varetager denne første uddannertræning, hvor fokus er ensretning inden for niveau og præsentation herfra.
 • Ekstra støtte og vejledning til nye uddanner på kurset.
 • Tillrådighed for vejledning og supervision under kursusugen (telefonisk eller online kontakt om man ikke er er fysisk
 • tilstede).
 • Ansvarlig for evalueringsmøde efter afsluttet kursus. Kan afholdes online et par uger efter afsluttet kursus.

De niveuansvarlige har bemyndigelse til at træffe afgørelser inden for disse områder, men det tilstræbes at hele Teknisk Komité inddrages heri, når der er en berøringsflade med andre niveauer.


Fælles opgaver i Teknisk Komité:

 • Bemande kurserne og lave holdfordeling
 • Udtage EuroTrainer aspiranter
 • Sikrer afviklingen af uddannersamlinger
 • Indgå i rammer for dansk Interski-deltagelse og proces hermod
 • Rekruttering af international inspiration på kurserne

Rotation

Når perioden for den enkelte niveauansvarlig er udløbet, er det vigtigt at arbejdsopgaver osv. bliver givet videre til den nyudnævnte niveauansvarlige. Herved sikrer vi det arbejde, som er i gang med at udvikle de enkelte kurser, ikke skal starte forfra, og de erfaringer der er opnået omkring afviklingen af kurserne bliver givet videre. Det er derfor vigtigt at den aftrædende niveansvarlige står til rådighed til at afgive sin viden og erfaringer så arbejdsopgaverne kan bliver ført videre på bedst mulig måde.

Tilmeld nyhedsbrev