Bestyrelsen

Den Danske Skiskoles bestyrelse vælges på det årlige årsmøde og konstituerer sig selv på det næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter. Fire bestyrelsesmedlemmer samt to bestyrelsessuppleanter vælges direkte af DDS's medlemmer og ét bestyrelsesmedlem udpeges af Danmarks Skiforbunds bestyrelse. 

Bestyrelsens arbejde består i at styre og fastsætte rammerne for skiskolens daglige drift og økonomiske forhold, opfølgning og koordinering af udvalg samt planlægning af kurser og videreuddannelse.

Bestyrelsesmedlemmer

Rasmus Lundby er formand for bestyrelsen. 

Rasmus er Cand.mag. i historie samt politik og administration, og er desuden uddanner i Den Danske Skiskole. 
Han har medvirket til at skabe Den Danske Skiskole og er bl.a. også forfatter til den Alpine Manual.

Kontakt: rl@katedralskolen.dk 
(Genvalgt i 2023 for en 2 årig periode)

 

Henrik S. Jensen er bestyrelsesmedlem og økonomiansvarlig. 

Henrik er selvstændig konsulent, hvor han arbejder med udvikling og coaching af ledere og leder-teams.
Henrik er medforfatter til flere udgaver af den Alpine Manual, og er også uddanner i Den Danske Skiskole. Hans mantra er, at skiløb skal være bevægeligt, tilpasset og legende frem for positionsorienteret og stereotypt.

Kontakt: hschnell@outlook.dk  
(Genvalgt i 2023 for en 2 årig periode)

 

Morten Kaiser er bestyrelsesmedlem. 

Morten arbejder som selvstændig ledelseskonsulent/ejer i Core Consulting CPH. 

Morten arbejder med danske og internationale virksomheder og arbejder typisk med specialiserede lederudviklingsforløb og/eller coaching af ledere på alle niveauer. Meget af arbejdet omhandler sparring med direktørniveauet, samt direktioner. Morten har tidligere arbejdet knap 10 år som global chef for ledelseskonsulenter og psykologer i Maersk Training/A.P. Møller Mærsk. Morten er tidligere officer (Kaptajn) i hæren og har blandt andet to masteruddannelser indenfor ledelse og ledelsesudvikling mm. 

Derudover er Morten uddannet PSI'er i Den Danske Skiskole. 

Kontakt: mortenkaiser@hotmail.dk   
(Genopstiller på valg til DDS bestyrelse i 2024)


Johanne Bangsgaard er bestyrelsesmedlem. 

Johanne er ved at afslutte sin kandidatuddannelse og desuden uddanner i Den Danske Skiskole. 

Kontakt: jbangsgaard_6@hotmail.com  
(Genvalgt i 2022 for en 2 årig periode)

Anders Melamies er bestyrelsesmedlem (udpeget af Danmarks Skiforbund) 

Anders er enhedschef, Park og Byrum, TMF, Københavns kommune. Han er ligeledes medlem af bestyrelsen i Danmarks Skiforbund.

Kontakt: am@skiforbund.dk 
(Udpeget i 2022 for en 2 årig periode)

Suppleanter

Tine Jespersen er suppleant. 

Tine arbejder til dagligt med planlægning og afvikling af festivaler, koncerter og større events og har derudover en fortid i høj- og efterskolemiljøet. Hun er desuden stolt BSI1’er i Den Danske Skiskole.

Kontakt: tine.jespersen@gmail.com 
(Genvalgt i 2022 for en 1 årig periode)

 

Kasper Bisgaard er suppleant. 

Kasper er til daglig Sales Executive hos Head (Coolsport) og er desuden uddanner for Den Danske Skiskole. 

Kontakt: kbisgaard1990@gmail.com  
(Genvalgt i 2022 for en 1 årig periode)

Tilmeld nyhedsbrev