Reeksamen


Den Danske Skiskole afholder løbende reeksamener.  

Har du været på kursus i BSI1, BSI2 eller PSI3, men mangler at bestå eksamen i egenfærdighed/skolesving eller undervisning, er der med dette tiltag mulighed for at komme hurtigere igennem uddannelsen. Hvilke reeksamener der afholdes, afhænger af destination og terræn. 

Det er muligt at gå til reeksamen i egenfærdighed (friløb/skolesving), teori og undervisning på AKI, BSI1, BSI2 og PSI3 niveau. Det er ydermere muligt at gå til reeksamen på PSI1 samt revurdering på PSI2 egenfærdighed.

 

RE-EKSAMEN INDENFOR KURSUSREGI

  • Det er muligt at gå til en reeksamen på et sideløbende kursus, såfremt denne eksamen er oprettet i forvejen (fx: en WS deltager går til reeksamen på PSI3). Dette er gratis.
  • Såfremt eksamen ikke er oprettet i forvejen, er det muligt at anmode om reeksaminer. Dette koster 500 kr. for BSI1 og BSI2 egenfærdighed, 600 kr. for PSI3 egenfærdighed og 800 for undervisningsreeksamen på BSI1, BSI2 og PSI3.
  • Det er muligt at møde op på et kursus (uden at være kursist) og anmode om at tage en reeksamen. Dette koster det samme som ovenstående, uanset om eksamen er oprettet i forvejen.

 

RE-EKSAMEN UDENFOR KURSUSREGI

Det er muligt for DDS' medlemmer at anmode om reeksaminer udenfor kursusregi; fx hvis der er to kompetente uddannere til stede i Val d'Isere.

VIGTIGT: DDS kan ikke garantere muligheden for en reeksamen.

Uddannerne og DDS har til enhver tid ret til at afvise, at ville afvikle en reeksamen.

Enhver reeksamen skal godkendes af kontoret inden afvikling.

PSI1 reeksamen oprettes ikke udenfor kursusregi.

En reeksamen koster 500 kr. på BSI1 og BSI2 niveau, 600 kr. på PSI3, der afregnes inden afviklingen af reeksamen. 

En UV reeksamen koster 800 kr.

Henvend dig til kontoret med angivelse af din destination og ugen, du er der. Så vil kontoret undersøge, om der er 2 uddannere til stede på det tidspunkt. I øvrigt vil kontoret i løbet af sæsonen blive informeret om uddannere på destinationerne, og dette vil løbende blive meldt ud via hjemmeside og facebook. Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis man kender til uddannere på ens egen skidestination.

Tilmeld nyhedsbrev