Eurotrainer

Eurotrainer (ETR) ligger på uddannelsesvejen i forlængelse af PSI og er for dig der ønsker at blive en del af uddannertruppen i Den Danske Skiskole.

Du kan ansøge om at deltage på kurset,når du er færdig PSI'er og har dokumenteret 100 timers undervisningserfaring. Alle aspiranter ansøger om deltagelse på kurset og får efter ansøgningsfristen besked om optagelse. Proceduren for ansøgning, afvikling og beståelseskritierier kan du læse under kurset.

Hvert år afvikles et ETR kursus af én uges varighed i slutningen af sæsonen. Ansøgningsfrist og tidspunkt for afvikling af kurset meldes ud på hjemmesiden og i nyhedsbrev.

Normalt bliver nyudklækkede Eurotrainere tilbudt at komme med på en kommende uddannersamling og vil få mulighed for at være teknikundervisere på det kommende forårskursus. Herefter vil Eurotraineren blive tilbudt at undervise på BSI1under supervision. Såfremt dette vurderes som værende tilfredsstillende, vil aspiranten formelt være 'uddanner'.


At varetage et eksamensrettet kursus indebærer primært at man:

  • er teoretisk velfunderet
  • er en god pædagogisk og didaktisk formidler
  • at man kan indgå i arbejdsfordelingen i uddannertruppen
  • kan overskue og gennemføre et kursusprogram tilfredsstillende
  • kan håndtere et hold med elever, der er i en eksamenssituation
  • er skiteknisk et godt forbillede

EUROTRAINER KURSUS 2024:

Se mere om kurset og tilmeldingsfrister her: https://dendanskeskiskole.dk/kursus/beskrivelser/etr

Tilmeld nyhedsbrev