Eurotrainer

Eurotrainer (ETR) ligger på uddannelsesvejen i forlængelse af PSI og er for dig der ønsker at blive en del af uddannertruppen i Den Danske Skiskole.

Du kan ansøge om at deltage på kurset,når du er færdig PSI'er og har dokumenteret 100 timers undervisningserfaring. Alle aspiranter ansøger om deltagelse på kurset og får efter ansøgningsfristen besked om optagelse. Proceduren for ansøgning, afvikling og beståelseskritierier kan du læse under kurset.

Hvert år afvikles et ETR kursus af én uges varighed i slutningen af sæsonen. Ansøgningsfrist og tidspunkt for afvikling af kurset meldes ud på hjemmesiden og i nyhedsbrev.

Normalt bliver nyudklækkede Eurotrainere tilbudt at komme med på en kommende uddannersamling og vil få mulighed for at være teknikundervisere på det kommende forårskursus. Herefter vil Eurotraineren blive tilbudt at undervise på BSI1under supervision. Såfremt dette vurderes som værende tilfredsstillende, vil aspiranten formelt være 'uddanner'.


At varetage et eksamensrettet kursus indebærer primært at man:

  • er teoretisk velfunderet
  • er en god pædagogisk og didaktisk formidler
  • at man kan indgå i arbejdsfordelingen i uddannertruppen
  • kan overskue og gennemføre et kursusprogram tilfredsstillende
  • kan håndtere et hold med elever, der er i en eksamenssituation
  • er skiteknisk et godt forbillede

EUROTRAINER KURSUS 2023:

Eurotrainerkurset 2023 afholdes i d. 29. april. -6. maj 2023 på Hintertuxgletsjeren. 

Formålet med ETR-kurset er at rekruttere til uddannertruppen og sigter mod at give aspiraterne kompetencer og forudsætninger for at uddanne skilærere. Ved at lade ETR køre sideløbende med de ordinære DDS-kurser, bliver ETR et mere professionsorienteret kursus, hvor aspiranterne får mulighed for at undervise rigtige BSI-kursister; både i sneen og i teorilokalet. Dernæst giver Hintertux bl.a. mulighed for at få et tydeligt blik for variationen inden for krav og kriterier på de forskellige niveauer.

Deadline for ansøgning: 19. februar 2023 kl. 23.59
Udtagelse: 27. februar 2023

Ansøgning sendes til info@dendanskeskiskole.dk 
Mere info finder du her

Ved spørgsmål ring da til kontoret eller send en mail :-) 

Vi håber, at du har mod på at prøve kræfter med Eurotrainer kurset - vi hepper på dig!

Tilmeld nyhedsbrev