Konverteringer

Den Danske Skiskole mener, at skiundervisning, og derfor også skiinstruktøruddannelse, basalt handler om de samme ting, uanset hvilket forbund der varetager uddannelsen. Vi godtager derfor kvalifikationer fra udlandet, som vi vuderderer svarer til de kvalifikationer, man tilegner sig på Den Danske Skiskoles kurser. Denne procedure kalder vi for konvertering.

Har du en udenlandsk skiinstruktøruddannelse, eller har du taget et enkelt kursus i udlandet, som du gerne vil have overført til Den Danske Skiskoles uddannelsessystem, vil vi konvertere disse kvalifikationer. Alt du skal gøre er, at sende en skriftlig ansøgning med kopier af eksamens- og kursusbeviser og så meget information omkring kurset som muligt (indhold, timeantal, eksamenskrav etc.) til Den Danske Skiskoles kontor på info@dendanskeskiskole.dk.


Konvertering og dispensation

Konvertering af et bestemt kursus danner præcedens. Herunder er en oversigt over tidligere konverteringer til Den Danske Skiskoles uddannelsessystem, som derfor også gælder dig.

Norge

Norsk trin 1 konverteres til BSI undervisning. Du skal tage BSI1 egenfærdighed, skolesving og teori samt BSI2 egenfærdighed, skolesving og teori, samt 12 timers førstehjælpskursus for at opnå BSI status. Du skal starte på et BSI1 kursus, evt. BSI1 kontinuant, som er et kursus for BSI1 apsiranter der allerede har bestået undervisning.

Norsk trin 2 konverteres til BSI undervisning, BSI1 egenfærdighed og BSI1 teori. Du skal tage BSI2 egenfærdighed, skolesving og BSI2 teori, samt 12 timers førstehjælpskursus for at opnå BSI status. Du skal starte på et BSI2 kursus, evt. BSI2 kontinuant, som er et kursus for BSI2 apsiranter der allerede har bestået undervisning.

Norsk ISIA niveau konverteres til BSI niveau, men du mangler BSI2 teori, som kan tages i DK.

Sverige

Svensk level 1 konverteres til BSI1, undtaget BSI1 teori. Du skal starte med BSI1 teorieksamen i DK, og dernæst på et BSI2 kursus.

Svensk level 2 og 3 konverteres til BSI, men du skal op til BSI2 teori, som kan tages i DK. Du skal starte på enten PSI1 eller PSI3. Hvis du vil på PSI3, skal du tage BSI2 teori i Danmark først.

Østrig

Anwärter konverteres til BSI1 og undervisning på BSI2, undtaget BSI1 teori. Du mangler BSI1 teori, BSI 2 egenfærdighed, skolesving og teori, samt 12 timers førstehjælpskursus. Du skal starte med BSI1 teorieksamen i DK, og dernæst på et BSI2 kursus.

Med en Landesschilehrer 1 springer du helt over både BSI1 og BSI2. Du kan starte direkte på PSI-uddannelsen, hvor du skal gennemføre og bestå PSI1, PSI2 og PSI3. Du kan starte på PSI1 eller PSI3. 

Hvis du har bestået Riesentorlauf (på Landes 1), får du merit for PSI1. 

Hvis du har bestået Alpin kursus, får du merit for PSI2.

Med en Landesschilehrer 2 (inkl. Alpin kursus) får du merit for PSI1 og PSI2, og skal derfor starte på PSI3.

Canada

CSIA level 1 konverteres til BSI1 egenfærdighed og BSI1 undervisning. Du skal tage BSI1 teori, som kan tages i DK. Derefter kan du starte på BSI2. 

CSIA level 2 konverteres til BSI2, men du skal op til BSI2 teori, som kan tages i DK. Du skal starte på enten PSI1 eller PSI3. Hvis du vil på PSI3, skal du tage BSI2 teori i Danmark først.

CSIA level 3 konverteres til BSI og PSI3 undervisning, men du skal op til BSI2 teori, som du kan tage i DK. Du skal starte enten på PSI1 eller PSI3 kontinuant, hvor du følger teoriundervisningen på PSI3. PSI3 kontinuant er et kursus for PSI3 aspiranter, der har bestået PSI3 udnervisning og PSI3 teori. Du mangler altså egenfærdighed, skolesving og teori på PSI3.

BASI

BASI level 2 konverteres til BSI2 undtagen BSI2 teori. Du skal først tage BSI2 teori i DK, derefter kan du starte på PSI1 eller PSI3. 

Generelt

  • Det kræver altid et 12-timers førstehjælpskursus at blive konverteret til BSI niveau, og dermed også PSI niveau.
  • Du skal have 50 timers dokumenteret undervisningserfaring for at starte på PSI3.
  • Du kan ikke deltage på PSI2 før du har bestået PSI3 egenfærdighed.

Findes din skiinstruktøruddannelse ikke ovenfor? Kontakt os på info@dendanskeskiskole.dk.

Tilmeld nyhedsbrev