Konverteringer

Den Danske Skiskole mener, at skiundervisning, og derfor også skiinstruktøruddannelse, basalt handler om de samme ting, uanset hvilket forbund der varetager uddannelsen. Vi godtager derfor kvalifikationer fra udlandet, som vi vuderderer svarer til de kvalifikationer, man tilegner sig på Den Danske Skiskoles kurser. Denne procedure kalder vi for konvertering.

Har du en udenlandsk skiinstruktøruddannelse, eller har du taget et enkelt kursus i udlandet, som du gerne vil have overført til Den Danske Skiskoles uddannelsessystem, vil vi konvertere disse kvalifikationer. Alt du skal gøre er, at sende en skriftlig ansøgning med kopier af eksamens- og kursusbeviser og så meget information omkring kurset som muligt (indhold, timeantal, eksamenskrav etc.) til Den Danske Skiskoles kontor på: info@dendanskeskiskole.dk

Konvertering og dispensation

Konvertering af et bestemt kursus danner præcedens. Herunder er en oversigt over tidligere konverteringer til Den Danske Skiskoles uddannelsessystem, som derfor også gælder dig.

Norge

Norsk trin 1 konverteres til BSI undervisning. Du skal tage BSI1 egenfærdighed, skolesving og teori samt BSI2 egenfærdighed, skolesving og teori, samt 12 timers førstehjælpskursus for at opnå BSI status. Du skal starte på et BSI1 kursus.

Norsk trin 2 konverteres til BSI undervisning og BSI1 egenfærdighed. Du skal tage BSI2 egenfærdighed, skolesving og BSI1 & BSI2 teori, samt 12 timers førstehjælpskursus for at opnå BSI status. Du skal starte på et BSI2 kursus.

Norsk ISIA niveau konverteres til BSI niveau men du mangler BSI1 og BSI2 teori.

Sverige

Svensk level 1 konverteres til BSI1, undtaget BSI1 teori. Du skal starte på et BSI2 kursus, hvor du også skal også skal gå til eksamen i BSI1 teori.

Svensk level 2 og 3 konverteres til BSI, men du skal op til BSI1 og BSI2 teori. Du skal starte på enten PSI1 eller PSI3. Hvis du vil starte på PSI3, skal du tage BSI1 og BSI2 teori i Danmark først.

Østrig

Anwärter konverteres til BSI1 og undervisning på BSI2, undtaget BSI1 teori. Du mangler BSI 2 egenfærdighed, skolesving og teori, samt 12 timers førstehjælpskursus. Du skal starte på et BSI2 kursus.

Landesschilehrer 1 konverteres til BSI og PSI 1. Du mangler PSI2 og PSI3, og skal derfor starte på PSI3.

Alpin kursus konverteres til PSI2. 

Landesschilehrer 2 (inkl. Alpin kursus): Konverteres til BSI og PSI 1. Du mangler PSI3, og skal derfor tage dette kursus.

Canada

CSIA level 2 konverteres til BSI, men du skal op til BSI1 og BSI2 teori. Du skal starte på enten PSI1 eller PSI3.

CSIA level 3 konverteres til BSI og PSI3 undervisning, men du skal op til BSI1 og BSI2 teori. Du skal starte enten på PSI1 eller PSI3 kontinuant, hvor du følger teoriundervisningen på PSI3. PSI3 kontinuant er et kursus for PSI3 aspiranter der har bestået PSI3 udnervisning og PSI3 teori. Du mangler altså egenfærdighed, skolesving og teori.

Generelt

  • Det kræver altid et 12-timers førstehjælpskursus at blive konverteret til BSI niveau, og dermed også PSI niveau.
  • Du skal have 50 timers dokumenteret undervisningserfaring for at starte på PSI3.
  • Du kan ikke deltage på PSI2 før du har bestået PSI3 egenfærdighed.

Findes din skiinstruktøruddannelse ikke ovenfor? Kontakt os på info@dendanskeskiskole.dk

Tilmeld nyhedsbrev