Q&A COVID19

Covid-19 restriktioner


Hvordan forholder Den Danske Skiskole sig til myndighedernes restriktioner ifbm. COVID-19?

Den Danske Skiskole følger myndighedernes retningslinjer i forbindelse med afviklingen af kurser. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger ændrer sig løbende, og vi stræber efter at være så omstillingsparate til eventuelle ændringer som muligt. Derudover kan Den Danske Skiskole tage yderligere COVID-19-tiltag ud fra et forsigtighedsprincip, for at sikre vi kan rejse trygt og sikkert sammen.

Hvor holder Den Danske Skiskole sig opdateret omkring de gældende restriktioner?

Den Danske Skiskole holder sig opdateret via Udenrigsministeret, den danske ambassade i Østrig, det østriske turistforbund samt via de østrigske myndigheder.

Du kan selv holde dig orienteret på følgende sider: 

Udenrigsministeriet - Østrig

Danske ambassade i Østrig

Østrigske turistforbund

Sozialministerium (Østrig)


Aflysning

Jeg er blevet syg med COVID-19 umiddelbart inden afrejse og kan ikke tage afsted. Hvad gør jeg? 

Du kontakter Den Danske Skiskole enten via mail info@dendanskeskiskole.dk eller på nødtelefonen 61 79 43 26 hurtigst muligt, og melder fra til kurset. Efterfølgende skal du kontakte dit eget forsikringsselskab for evt. at få dækket dine kursusomkostninger. 

Den Danske Skiskole aflyser kurset grundet COVID-19. Hvordan er jeg stillet?

Hvis Den Danske Skiskole aflyser kurset grundet COVID-19 får du fuld refusion for dit kursus. Tilbagebetalingen vil igangsættes umiddelbart efter aflysning af kurset. 

Tilmeld nyhedsbrev