Sommerfest og årsmøde d. 26 maj

Årets sommerfest bliver afholdt d. 26 maj på Frederiksberg/København. Vi starter med årsmøde kl. 12.00 og efterfølgende fest, mad og drikke fra kl. 13.00 og natten lang. 

Har du noget til dagsordenen på årsmødet d. 26. maj i København? Så send kontoret et oplæg på mail (info@dendanskeskiskole.dk) og fremlæg det selv på mødet. Fristen hertil er d. 14. maj. Mødematerialet offentliggøres på hjemmesiden d. 20. maj.

TILMELD DIG HER: 

http://dendanskeskiskole.dk/kursus/kalender/666Adresse: 

Drosselvej 67

2000 Frederiksberg

(Og 250m fra Fuglebakken station)

Hvert år er halvdelen af bestyrelsen samt suppleanterne på valg. Her kan enhver stille op til valget og på den måde kandidere til bestyrelsen. Du er stemmeberettiget, hvis du som minimum har bestået BSI1 og har indløst kursuslicens/årsmærke for 2017/2018. 

Dagsorden

1.Velkommen v. Anders Olesen

2.Kontorets beretning v. Anders Olesen

3.Økonomi v. Anders Olesen

4.Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsen

5.Spørgsmål fra salen v. Anders Olesen og bestyrelsen

6.Kandidater til opstilling v. Anders og Iben   

7.Valghandling (UDGÅR DA HELE BESTYRELSEN GENOPSTILLER OG DER IKKE ER MODKANDIDATER). 

8.Pause

9.Valgresultat v. Anders og Iben (UDGÅR)

10.Afslutning v. Anders Olesen

11.SOMMERFEST…


Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du gøre følgende:

Send kontoret en mail til info@dendanskeskiskole.dk senest den 13. maj kl. 23:59 hvori du understreger, at du ønsker at indstille dit kandidatur til bestyrelsen. Af hensyn til brevstemmer anbefaler vi, at du indsender en kort beskrivelse af dig selv, samt dine ambitioner for at stille op og gerne et billede.

På valgdagen vil du ligeledes få taletid inden valghandlingen.

 

Brevstemmer: (DER ER IKKE BEHOV FOR BREVSTEMMER, DA HELE BESTYRELSEN GENOPSTILLER OG DER IKKE ER MODKANDIDATER). 

Når kandidaterne er offentliggjort, vil der også være mulighed for at brevstemme. Dette gør du naturligvis kun, hvis du er forhindret i at møde op den 26. maj. Man kan brevstemme i perioden 14/5 – 23/5 kl. 12:00. Dette vil ske via et link, som offentligøres med kandidaterne d. 14/5-2018.

Brevstemmer behandles anonymt. Her vil kun kontorpersonalet være bekendt med afsenderen. Fuldstændig anonymitet kan opnås ved personligt fremmøde til selve valghandlingen. Det er ikke muligt at stemme på andres vegne, dvs. ved at møde op med fuldmagter. Kun én stemme pr. stemmeberettigede.

På din stemmeseddel skal du skrive max. fire navne på dem du ønsker, skal sidde i DDS’ bestyrelse. Rækkefølgen er ligegyldig.

Valgprocedure:

Der kan stemmes på max. fire kandidater; hver stemme tæller for én stemme. 

Der kan kun stemmes på de kandidater, der har tilkendegivet deres kandidatur inden deadline herfor. Kandidaterne er præsenteret på DDS’ hjemmeside (offentliggjort den 14. maj).

Alle stemmer tælles sammen på årsmødet efter selve valghandlingen.

Stemmesedler med mere end fire navne påskrevet erklæres ugyldige. Stemmesedler med et, to, tre eller fire navne er gyldige.

De to kandidater med flest stemmer får tilbudt bestyrelsesposterne og de to kandidater med tredje og fjerde flest stemmer bliver suppleanter.

Valgret: Medlemmer med bestået BSI1 og gyldigt årsmærke eller indløst kursuslicens for 2017/2018 har stemmeret.

Valgbarhed: Enhver kan stille op

Kandidater: Bliver offentliggjort d. 14. maj 2018

BESTYRELSEN: 

- Rasmus Lundby (Formand)

- Anna Harboe

Nikolaj Boll 

- Jakob Skov

- Henrik S. Jensen

- Kasper Bisgaard (1 år som suppleant) 

- Michael Tandrup (1 år som suppleant

Tilmeld nyhedsbrev