DDS Årsmøde 2022

Kære medlemmer, 

Lørdag d. 27. august 2022 afholder vi Den Danske Skiskoles årsmøde 2022. Dette vil foregå virtuelt. 
Vi bliver desværre nødt til at aflyse årets sommerfest, dog er der ikke længe til, at vi ses i Tux i uge 41 og 42 - og det ser vi selvfølgelig meget frem til! 

Årsmødet afholdes virtuelt d. 27/8 2022 kl. 15.00-16.00. 
Hvis du ønsker at deltage, skal du sende en mail til info@dendanskeskiskole.dk med navn og telefonnummer senest fredag d. 26/8 2022 kl. 12.00. Vi sender dig en mail med personligt årsmødelink umiddelbart inden årsmødet. 
 

Dagsorden 

 1. Årsberetning
 2. Fremlæggelse af årsregnskabet 
 3. Valg til bestyrelsen 
 4. Eventuelt: Samarbejdspartnere og 'Code of Conduct' 

Valg til bestyrelsen Den Danske Skiskoles bestyrelse består i øjeblikket af følgende 6 medlemmer + 1 repræsentant fra Danmarks Skiforbund: 

 • Rasmus Lundby (formand – ikke på valg) 
 • Henrik S. Jensen (ikke på valg) 
 • Morten Kaiser (på valg - genopstiller) 
 • Kasper Bisgaard (på valg- genopstiller) 
 • Johanne Bangsgaard (på valg – genopstiller) 
 • Tine Jespersen (på valg – genopstiller) 

Det betyder at der er to 2-årige bestyrelsesposter samt to 1-årige suppleantpladser på valg til årsmødet 2022.

Kandidatur

Hvis du er interesseret i at stille op til Den Danske Skiskoles bestyrelse, så kan du indsende dit kandidatur til info@dendanskeskiskole.dk inden søndag d. 14. august 2022 kl. 23.59. Du kan også stille op på dagen, dog vil du ikke gavnes af brevstemmer i denne situation. 


Bestyrelseskandidater

Morten Kaiser
Kære DDS’er

Jeg har de seneste 3 år været del af DDS-bestyrelse, hvilket har været og fortsat er spændende og lærerigt. Jeg har kendt DDS, som kursist, siden 2001 og er særdeles passioneret omkring fortsat at udvikle DDS som organisation og sikre de optimale rammer for såvel kursister, som uddannere. Jeg er fuldt uddannet PSI og aktiv underviser på sneen. 

Til dagligt arbejder jeg i Core Consulting, som selvstændig ledelseskonsulent, med udvikling af organisationer og topledere.

Jeg føler, at jeg begynder at have en god forståelse for DDS-interne dynamikker og det daglige virke. Jeg vil derfor særdeles gerne tage en periode mere i bestyrelsen, idet der er igangsat en række enormt stærke initiativer omkring uddannelsens form og indhold, samt generel ”professionalisering” af driften og interaktion mellem DDS brugere/medlemmer og den formelle organisation; kontoret, teknisk komite, bestyrelsen, uddannere mm.

Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg, udover det daglig drift- og strategiarbejde i bestyrelsen, dedikere min tid og fokus på to primære områder:

 1. Fortsat gennemsigtiggørelse/synliggørelse af DDS-organisering, samt tydeliggøre de spændende opgaver og muligheder der findes for de medlemmer der går derude, med kompetencer og passion for at bidrage i det fremtidige DDS.

 2. Styrkelse af DDS-position internationalt. Det er min opfattelse at vi som danskere/skandinaver har en stærk tradition for inkluderende og inddragende undervisning, som jeg synes vi med fordel kan styrke og ”eksportere” til de øvrige instruktører/skidestinationer, som vi allerede har etableret stærke gensidige sparringsrelationer med.

Jeg håber, at du vil hjælpe mig ind i bestyrelsen for endnu en periode, så jeg kan bruge min passion og organisationsudviklingskompetence til at styrke verdens bedste uddannelsesinstitution, DDS.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Morten Bøttern Kaiser
Mobile: (+45) 30 27 41 81
Email: morten@core-cph.com

Kandidatur til DDS Bestyrelse.pdf

Kasper Bisgaard 
Genopstiller 

Johanne Bangsgaard
Jeg ønsker at genopstille og fortsætte arbejdet i bestyrelsen med at udvikle dansk skiløb og instruktøruddannelsen i DDS. Jeg har særligt fokus på arbejdet med at skabe en mere gennemsigtig organisation med åbenhed, ensretning og plads til kreativitet, nytænkning og samarbejde på tværs af de mange gode kræfter der arbejder med skiløb i Danmark.
Jeg mener at vi har et stort stykke arbejde foran os, hvor vi skal blive endnu bedre til at balancere mellem frivillighed og professionalisme, ensretning og kvalitet. Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2019, og det har været en periode, hvor Corona har kostet hovedpine og aflysninger. Vi er nu (forhåbentlig) på den anden side og kan i højere grad fokusere på udviklingen af DDS. Jeg har stadig stor lyst og energi til fortsat at tage del i arbejdet med at skabe verdens bedste uddannelsesorganisation for skilærere.
Jeg har været aktiv uddanner i DDS siden 2015. Jeg bor og arbejder til dagligt i Aarhus, men har mere end 10 uger på ski henover vinteren. Jeg er ansat i en stilling som udviklingskonsulent i et stort frivilligt hus, hvor vi laver højskole for børn i eftermiddagstimerne. Vi har mere end 50 frivillige i huset. Det er en erfaring jeg i høj grad kan trække på og bidrage med i mit arbejde i bestyrelsen. 

Tine Jespersen 
Efter mit første år i bestyrelsen, føler jeg bestemt ikke, at jeg er færdig. Vi har kun lige fået rigtig hul på udviklingsarbejdet i denne bestyrelseskonstellation, og der er stadig en spændende fremtid forude med masser af aktive projekter, der skal følges til dør over det næste års tid. Størst bliver Ibens afsked og indkøring af en arvtager på den post, så kontorets drift kan sikres fremadrettet. En meget central del af DDS, og noget jeg håber på at kunne bidrage ind i. 
Til dagligt arbejder jeg med produktion i musikbranchen og har mangeårig erfaring med udvikling, planlægning og afvikling af massive events, daglig drift og ledelse af komplekse organisationer med både frivillige og lønnede, samt økonomistyringen og forretningsgrundlaget bag. 

Jeg er nysgerrig på udviklingen og optimeringen af organisationen, den daglige drift samt strategien og forretningen DDS, som i mine øjne er de vigtigste grundsten for at kunne levere optimalt på sit kerneprodukt. Mit fokus vil derfor fortsat være på en professionalisering af organisationen, struktur og forretningsudvikling samt afvikling af praktik. Jo bedre vi har styr på de ting, jo mere overskud er der til det vigtige: skiløbet og undervisningen!   

Annemarie Hartvig Jensen
Jeg er uddannet skiinstruktør gennem DDS, og jeg deruover arbejder til daglig som brygmester, og så har jeg tidligere siddet i bestyrelsen i Danmarks Skiforbund.
Siden jeg var lille kørt, har jeg på ski som ”dansk turist”. Som studerende arrangerede jeg en del skiturer, som primært var for folk, der ikke havde været på ski før, og derfor var mit formål at få danskernes øjne op for denne sport, som jeg selv elsker.

Mine børn og jeg har med stor succes deltaget i DDS´s kurser gennem de sidste mange år, og det har givet os alle mange oplevelser både skimæssigt og socialt - både under og efter kurserne. Det har på mange punkter haft en stor indflydelse på vores liv og drømme for fremtiden. 
Jeg vil derfor gerne være med til udvikle og drive det gode arbejde omkring DDS fremadrettet. Her vil jeg lægge stort fokus på at få udbredt kendskabet til DDS, sådan at flere børn, unge og voksne får mulighed for at opleve den glæde ved skiløbet, som det har givet vores familie og venner, som vi har fået lokket med på DDS´s kurser.

Jeg har derfor kæmpe stor lyst og masser af energi til at tage del i arbejdet med at skabe den bedste sport- og - uddannelsesorganisation for danske skiløbere.

Stemmeprocedure 

Kandidaturerne offentliggøres mandag d. 15. august 2022.  

Det er muligt for et medlem at stille op til bestyrelsen på valgdagen, men medlemmet vil dermed ikke gavnes af brevstemmer. 

Hvert medlem af Den Danske Skiskole skriver mellem nul og fire kandidatnavne på ’stemmesedlen’, som man ønsker skal besætte de fire bestyrelsesposter. Såfremt der er skrevet mere end fire navne på stemmesedlen, anses stemmesedlen for at være ugyldig. Dette foregår via det virtuelle møde. 

De to bestyrelseskandidater som har fået flest stemmer får hhv. de to 2-årige bestyrelsesposter, og de to kandidater som har fået 3. og 4. flest stemmer får hhv. de to 1-årige suppleantposter. Bestyrelsen har dog mulighed for at konstituere sig anderledes på deres efterfølgende konstituerende møde. 

Brevstemmer – Hvis du ikke har mulighed for at deltage på årsmødet, kan du brevstemme. Du brevstemmer ved at sende en mail til info@dendanskeskiskole.dk, hvori du skriver mellem nul og fire kandidatnavne, som du ønsker skal tiltræde de fire bestyrelsesposter. Du kan brevstemme frem til d. 25. august 2022 kl. 23.59.

For at være stemmeberettiget til årsmødet skal du have aktivt kursuslicens/medlemskab eller årsmærke for 2022.
Du kan læse mere om dagsordenen, bestyrelsesvalget, kandidatur og stemmeprocedure herunder!

Dagsorden og valg til bestyrelse 2022.pdf

Punkt til eventuelt DDS årsmøde 2022.pdf

Vi håber, at se jer til fedt skiløb snart igen! Sæsonen er jo lige om hjørnet 🤩🤩

 

Tilmeld nyhedsbrev