Nyt optagelseskriterie for PSI2

Optagelseskriteriet på PSI2 er ændret, således det ikke (som nu) blot er enten bestået PSI1 eller bestået egenfærdigheden på PSI3 - men at man først kan optages efter bestået EF på PSI3.

Bevæggrunden herfor er, at DDS flere gange har oplevet at der er deltagere, der har et så lavt teknisk niveau, at de andre kursister ikke får den kursuskvalitet, som de har behov for og at kurset dermed reelt ikke kan afvikles på det niveau, som vi har fastsat.

Dette er problematisk for både interne kursuskrav, men også ift. de eksterne kursuskrav fra international side, der stilles ift. et sikkerhedskursus.

Der åbnes dog op for, at man kan ansøge om dispensation herfor, såfremt man har klaret sig fremragende på BSI2 og PSI1.

Dispensationsansøgninger sendes til kontoret; og afgørelsen træffes af teknisk komité på basis af karakterer og/eller uddannerinfo.

Således vil ændringen stramme op på kursuskvaliteten, men med dispensationsmuligheden vil kursister stadig kunne komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.

Tilmeld nyhedsbrev