Kandidater til bestyrelsen

Lørdag d. 30. maj kl. 17-18 afholdes årsmøde i forbindelse med Sommerfesten. Er du forhindret i at møde op på selve valgdagen, kan du brevstemme ved at sende en mail til kontoret (info@dendanskeskiskole.dk) senest kl. 12.00 torsdag d. 28. maj. Læs mere om proceduren HER.

Kandidater:

Tue Hodal (genopstiller)

Henrik S. Jensen

Mads Vinther Korsgaard

Michael Kokborg


På din stemmeseddel skal du skrive max. fire navne på dem du ønsker, skal sidde i DDS’ bestyrelse. Rækkefølgen er ligegyldig. Stemmesedler med mere end fire navne påskrevet erklæres ugyldige og ligeledes må man ikke skrive samme navn flere gange. Stemmesedler med et, to, tre eller fire navne er gyldige. Du har stemmeret med min. en bestået BSI1 og gyldigt årsmærke/indløst kursuslicens (2015).

Følgende er ikke på valg og sidder 1 år endnu:

Michael Tandrup (valgt ind for 2 år i 2014)

Rasmus Lundby (valgt ind for 2 år i 2014)


Tilmeld nyhedsbrev