Kandidater til bestyrelsen

Den 25. maj kl. 17-18 afholdes årsmøde i forbindelse med sommerfesten. Er du forhindret i at møde op på selve valgdagen, kan du brevstemme i perioden 15/5 - 23/5 kl. 12. Læs mere om proceduren HER

Kandidater:

Følgende kandidater er på valg til posterne: 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

- Anne Nymand (genopstiller)

- Lea Krag Fogh (genopstiller)

- Tue Hodal

- Carsten Drud

På din stemmeseddel skal du skrive max. fire navne på dem du ønsker, skal sidde i DDS’ bestyrelse. Rækkefølgen er ligegyldig. Stemmesedler med mere end fire navne påskrevet erklæres ugyldige og ligeledes må man ikke skrive samme navn flere gange. Stemmesedler med et, to, tre eller fire navne er gyldige. Du har stemmeret med bestået BSI1 og gyldigt årsmærke/indløst kursuslicens (2013).

Følgende er ikke på valg og sidder et år endnu:

- Rasmus Lundby

- Michael Tandrup

Philip Saerens og Tue Bak har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Philip er dog stadig aktiv i DDS' kursusudvalg. Vi takker for det gode samarbejde og for alle de kræfter I har lagt i bestyrelsesarbejdet.

Tilmeld nyhedsbrev