Energi- og generel prisstigningstillæg

Kære kursist, 

Midt i al glæden over snart at skulle på ski sammen og over at der er faldet sne i Tux, kommer vi desværre med en lidt kedelig besked.

Vi er, som resten af samfundet, blevet ramt af markante prisstigninger - især på liftkort og hotelophold – så budgetterne for vores kurser ikke længere hænger sammen. 

Den Danske Skiskole er en nonprofit forening, som du er medlem af. Underviserne på kurserne er fx normalt professionelle, men underviser frivilligt på DDS-kurserne. Bl.a. derfor har DDS altid har haft en sund økonomi. Økonomisk overskud kanaliseres tilbage til medlemmerne (kursisterne), således at vi i mange år har kunnet undgå at ændre kursuspriser og kontingenter. 

Derfor har vi også dette efterår tilstræbt at skabe de billigst mulige kurser, men med de nuværende priser vil vi desværre få et underskud. 

Vi har derfor besluttet med øjeblikkelig varsel at hæve prisen på kurserne i uge 41 og 42 og bede dig betale yderligere 60 kr. pr. dag – dvs. 480 kr. pr kursus. Dette dækker ikke alle stigende omkostninger, men vi har valgt at lægge os på et niveau, vi vurderer er overkommeligt.

Vi håber meget, at du vil bakke op om dette, for som forening bliver vi nødt til at reagere på de nye forudsætninger, så vi ikke taber for mange penge og stadig har råd til at fortsætte de uddannelses- og udviklingsaktiviteter, der er planlagt.

Vi sender dig derfor en betalingsanmodning, som vi håber du vil betale. Det er en forhåbning, men ikke et krav.

Du finder et link til betaling ved at trykke her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at tage kontakt til Henrik S. Jensen, økonomiansvarlig fra bestyrelsen (5136 8233 eller hschnell@outlook.dk) eller bestyrelsesformand Rasmus Lundby (61676174 eller rasmus@lundbys.dk)

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen, f. Den Danske Skiskole

Energi- og generel prisstigningstilæg.pdf

Tilmeld nyhedsbrev