DDS ændrer organisationen

Kære medlem, 
DDS’s bestyrelse har valgt at etablere et tættere samarbejde med Danmarks Skiforbund (DSkiF) således, at de to organisationers administrationer sammenlægges under én administrativ sekretariatsledelse - men således, at de to organisationer fortsat bevarer deres egen identitet, operation og politiske ledelse.

Vi vurderer sammen med DSkiF, at et tættere samarbejde rummer meget gode muligheder for synergi og ressource optimering for begge parter, og vi mener derfor at kunne:

  • Optimere den daglige drift, og gøre den mere fleksibel via fælles medarbejder ressourcer

  • Udjævne ”sæsonudsvingene”, da organisationernes sæsoner passer godt sammen – når DSkiF har travlt har DDS mindre travlt og omvendt - og dermed opnå en bedre ressourceplanlægning henover året

  • Skabe en øget tilgængelighed og medlemsservicering, bl.a. ved at sekretariatet vil kunne holde åbent alle hverdag for personlig betjening

  • ... og totalt set blive mere effektive og optimere ressourcerne, således at vi kan bruge så mange penge og ressourcer som muligt på aktiviteter og mindre på administration

Bestyrelsen og DDS-sekretariatsleder Anders Olesen har forskellige ambitioner om hvilken vej, Den Danske Skiskole skal bevæge sig, og da bestyrelsen sætter rammerne for DDS, så har parterne valgt at indgå en fratrædelsesaftale.

Det betyder, at Anders i løbet af februar overleverer sin viden og igangværende opgaver og derefter er fritstillet. Anders deltager i Interski kongressen 2019 som en del af den danske delegation, ligesom vi fortsat vil møde Anders i skimiljøet som ski-ven og -kollega.

I løbet af de snart 8 år som Anders har være leder af DDS- sekretariatet, er DDS løftet markant og DDS leverer hvert år topprofessionelle kurser med hundredvis af tilfredse og passionerede kursister.

Bestyrelsen vil gerne takke Anders for den indsats, han har leveret i sin tid i DDS, og vi ønsker Anders held og lykke i sin fremtidige karriere.

For det intensiverede samarbejde med DSkiF vil vi opgradere Iben Stubbe’s ansættelse til en fuldtidsstilling, men vi vil ikke her og nu lave en helt fasttømret ressourcefordeling eller ”service level agreement” eller lign.

I stedet vil vi sammen med DSkiF’s administration bruge perioden frem til efter uge 20 - hvor DDS’ sæson klinger af - til at danne os et overblik over alle opgaver og projekter i DDS og DSkiF og på den baggrund definere hvordan den samlede aktivitets- og årsplan for administrationen skal se ud, samt hvilke ressourcer og kompetencer, der er behov for – herunder fleksibel arbejdskraft til at udjævne peak perioder.

I vil høre mere, i takt med at administrationen finder sin nye form.

På bestyrelsens vegne,

Rasmus Lundby

Formand

Tilmeld nyhedsbrev