DDS årsmøde 2021 - læs om bestyrelseskandidaterne her!

Årsmøde 2021

Kære medlemmer, 

Det er torsdag d. 10. juni at vi afholder årsmødet 2021 kl. 19.00-21.00. 

Årsmødet kommer til at foregå virtuelt, og hvis du ønsker at deltage skal du sende en mail til info@dendanskeskiskole.dk med navn og telefonnummer senest tirsdag d. 8. juni. Vi sender dig en mail med et personligt årsmødelink umiddelbart inden årsmødet. 


Bestyrelsesvalg

På årsmødet d. 10. juni, bliver der afholdt bestyrelsesvalg. I kan læse om de forskellige bestyrelseskandidater herunder og proceduren for bestyrelsesvalget. 

Den Danske Skiskoles bestyrelse består i øjeblikket af følgende 6 medlemmer + 1 repræsentant fra Danmarks Skiforbund: 

  • Rasmus Lundby (formand – på valg - genopstiller)
  • Henrik S. Jensen (på valg - genopstiller) 
  • Morten Kaiser (ikke på valg) 
  • Kasper Bisgaard (ikke på valg) 
  • Johanne Bangsgaard (på valg – genopstiller) 
  • Michael Tandrup (på valg – genopstiller ikke) 

Det betyder at der er to 2-årige bestyrelsesposter samt to 1-årige suppleantpladser på valg til årsmødet 2021.
 

Bestyrelseskandidater

Rasmus Lundby 
(nuværende formand og genopstiller) 
Jeg ønsker at genopstille for at være med til at videreudvikle DDS, så medlemmerne oplever de fedeste og mest lærerige kurser. 
Jeg har fået lov til at være med til at præge DDS i over tyve år, men har stadig stor lyst og engagement til også fremover at bruge enormt meget tid på vores forening.

Henrik S. Jensen 
(nuværende bestyrelsesmedlem og genopstiller) 
Jeg genopstiller fordi jeg gerne vil være med til at videreudvikle DDS, så vi bevarer et fedt miljø med passion, skiglæde og højt internationalt niveau. 
Jeg har været med de sidste 8 år og har fortsat masser af lyst til at yde en indsats - med fokus på vores unikke tilgang til undervisning og gerne fortsat som bindeled til "kontoret" (Iben) og vores økonomifunktion. 

Johanne Bangsgaard 
(nuværende bestyrelsessuppleant og genopstiller) 
Jeg ønsker at genopstille for at være med til at udvikle dansk skiløb og instruktøruddannelsen i DDS. Jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at skabe en mere gennemsigtig organisation med åbenhed, ensretning og plads til kreativitet, nytænkning og samarbejde på tværs af de mange gode kræfter der arbejder med skiløb i Danmark. 

Jeg mener at vi har et spændende stykke arbejde foran os, hvor vi skal blive endnu bedre til at balancere mellem frivillighed og professionalisme, ensretning og kvalitet. 

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2019, og det har været en periode, hvor Corona har kostet hovedpine og aflysninger. Corona har dog også vist hvordan vi som organisation er lykkes med at være agile, har skabt stor fleksibilitet og evnet at nytænke på trods. Jeg tror på, at der er mange gode erfaringer herfra, som vi kan tage med i det videre arbejde med udviklingen af DDS. Jeg har stadig stor lyst og energi til fortsat at tage del i arbejdet med at skabe verdens bedste uddannelsesorganisation for skilærere.

Troels Colerick 
Jeg er 50 år gammel og har været aktiv som kursist og instruktør i DDS siden 1992.
Er uddannet PSI’er og har mere end 100 ugers undervisningserfaring på ski.
Til dagligt arbejder jeg på Sportsefterskolen Sjælsølund (SES), hvor jeg i 9 år har været leder af skilinjen. Skilinjen på SES har et tæt samarbejde med DDS.
Igennem en årrække har jeg været aktiv som instruktør og medlem af instruktørudvalget i Skiklubben Hareskov. Jeg har i perioden 2014-2019 været initiativtager og arrangør af SH’s årlige efteruddannelsestur til Hemsedal i uge 50. En tur som jeg har arrangeret i samarbejde med DDS.
Min motivation for at stille op til DDS’s bestyrelse er at kunne fortsætte og styrke arbejdet med at arrangere god efteruddannelse for instruktører i skiklubberne. Jeg håber også at kunne bidrage med og arbejde for at rekruttere nye unge instruktør aspiranter. 
Jeg brænder for skiløb og har berøring med skiløb året rundt via mit arbejde og gennem mit virke i Skiklubben Hareskov.

Pernille Stephansen 
Jeg er uddannet instruktør gennem DDS og er aspirant til dette efterårs Eurotrainer-kursus. I mit daglige virke underviser jeg i et folkeskoletilbud for børn med autisme, og derudover har jeg en professionsbachelor i fysioterapi. 
 
Med mit kandidatur til Den Danske Skiskoles bestyrelse ønsker jeg at bidrage til arbejdet med den gode undervisning, hvor kursisterne oplever en lærerig og inddragende undervisning, som er understøttet af stor faglighed og positive fremgangsmetoder. Det er vigtigt for mig, at vi som undervisere er bevidste om og dygtige til at opbygge og motivere vores elever og deres evner, frem for i forsøget på læring, at demotivere og derved tabe lysten til udvikling. 
Derudover vil jeg arbejde for en øget gennemsigtighed i organisationen, dens arbejdsgange og visioner. 

Jonathan Risager 
Jeg blev Eurotrainer i 2016 og har siden da været aktiv uddanner. Jeg har arbejdet i ESF og med danske efterskoler såsom BGI og Oure. Jeg er Cand. Scient. Pol. og har skrevet speciale om uddannernes motiver til at arbejde i DDS. Jeg opstiller til bestyrelsen fordi jeg ønsker at bidrage med min teoretiske og praktiske viden om de særlige grunde til, at vi er gode til at skabe kurser, som uddannere og kursister har lyst til at vende tilbage til. Som en del af bestyrelsen vil jeg være lydhør overfor forskellige synspunkter, og bringe mine egne idéer i spil.

Jeg vil især arbejde for:
- At bevare DDS organisering som frivillig non-profit-organisation. Det skaber stærke sociale fællesskaber blandt både uddannere og kursister. Vi skal bruge disse værdier til at brande DDS som et helt unikt koncept i forhold til kommercielle konkurrenter
- At styrke samarbejdet med efterskoler og eksterne samarbejdspartnere
- At prioritere eksterne inspiratorer med henblik på at skabe et udviklende trænings-setup for uddannere såvel som kursister
- At udvikle sociale arrangementer for uddannerne på især de store ture
- At garantere de bedste vilkår for kursister såvel som uddannere, så vi kommer stærkt tilbage når verden igen åbner
- Gennemsigtighed i beslutningstagningerne i alle dele af organisationen
- At videreudvikle et verdensklasse læringsmiljø som kan inspirere kursister, uddannere og andre skiskoler 

Thomas Gullacksen
Jeg har i mange år haft en stærk passion for at løbe på ski med familie og venner. Vi løber på pisten, uden for pisten og går randonnee. Altid med fokus på sikkerhed og respekt for naturen. Rammende kan det nok siges at jeg er skinørd. Jeg har lært Den Danske Skiskole at kende gennem venner i Hareskov Skiklub. De har anbefalet teknik video’er samt kurser, og jeg sigter mod at tage grunduddannelsen som instruktør.

Gennem de sidste 5 år, har jeg arbejdet i Blue Equity, som er en dansk kapitalfond fokuseret på partnerskaber med ejere af små og mellemstore btb virksomheder. Før det, arbejdede jeg 20 år i Maersk Line. En vigtig del af mit daglige arbejde i Blue er at bidrage til investeringspartnerskaberne ved at spare og facilitere om de langsigtede mål, strategier samt initiativer der underbygger målene. Udover at være skinørd er jeg også strateginørd. Sportsmæssigt har jeg en fortid som elite sejler, hvor jeg bl.a. har været på landsholdet.

Privat bor jeg i Lyngby med Kathrine og vores 4 sammenbragte unge.  

Den Danske Skiskoles formål og arbejde er super spændende, og et arbejde jeg gerne vil bidrage til og støtte op om. Jeg forestiller mig at jeg kan bidrage ved at tage udgangspunkt i mig selv som kursist i DDS, og kombinere den vinkel med strategi indsigt og strategi eksekvering fra mit daglige arbejde. Og derigennem hjælpe med at DDS fortsætter den positive rejse i tråd med formål, mission og vision, og samtidigt arbejder proaktivt med de muligheder og udfordringer der løbende viser sig – for eksempel ifm yderligere digitalisering, ydelser, bruger oplevelse, bæredygtighed osv.

Tine Jespersen
Som ansvarlig for driften på Oures tidligere skihotel, stiftede jeg bekendtskab med DDS både via koordinering med Iben og Anders på kontoret, stribevis af uddannere, Oures skielever og lærere samt de eksterne kursister, vi havde fornøjelsen af at have på besøg på hotellet til kurser gennem tiden. Jeg endte også selv med at tage en BSI1’er via sæsonkonceptet og har dermed oplevet organisationen fra mange sider. Jeg har fået et godt indblik i de forskellige krav, der stilles til driften af organisationen, for at imødekomme både den kæmpemæssige frivillige indsats fra uddannerne og især de forventninger kursister i alle aldre har, når de betaler mange penge for et kvalitetsprodukt.

Til dagligt arbejder jeg i festivalbranchen og har mangeårig erfaring med udvikling, planlægning og afvikling af massive events, daglig drift og ledelse af komplekse organisationer med både frivillige og lønnede, samt økonomistyringen og forretningsgrundlaget bag. 

Jeg er nysgerrig på udviklingen og optimeringen af organisationen, den daglige drift samt strategien og forretningen DDS, som i mine øjne er de vigtigste grundsten for at kunne levere optimalt på sit kerneprodukt. Mit fokus vil derfor være på en professionalisering af organisationen, struktur og forretningsudvikling samt afviklingen af praktikken omkring kurserne. Jo bedre vi har styr på de ting, jo mere overskud er der til det vigtige: skiløbet og undervisningen.

_________________________________________________________

Valgprocedurer 

Hvert medlem af Den Danske Skiskole skriver mellem nul og fire kandidatnavne på ’stemmesedlen’, som man ønsker skal besætte de fire bestyrelsesposter. Såfremt der er skrevet mere end fire navne på stemmesedlen, anses stemmesedlen for at være ugyldig. 

De to bestyrelseskandidater som har fået flest stemmer får hhv. de to 2-årige bestyrelsesposter, og de to kandidater som har fået 3. og 4. flest stemmer får hhv. de to 1-årige suppleantposter. Bestyrelsen har dog mulighed for at konstituere sig anderledes på deres efterfølgende konstituerende møde. 

Brevstemmer – Hvis du ikke har mulighed for at deltage på årsmødet, kan du brevstemme. Du brevstemmer ved at sende en mail til info@dendanskeskiskole.dk, hvori du skriver mellem nul og fire kandidatnavne, som du ønsker skal tiltræde de fire bestyrelsesposter. Du kan brevstemme frem til d. 8. juni 2021 kl. 23.59.

For at være stemmeberettiget til årsmødet skal du have aktivt kursuslicens/medlemskab eller årsmærke for 2021.

Du kan læse mere om dagsordenen, bestyrelsesvalget, kandidatur og stemmeprocedure herunder!

 Dagsorden og valg til bestyrelse 2021.pdf

Ved spørgsmål så kontakt os på info@dendanskeskiskole.dk

Tilmeld nyhedsbrev