Barselsvikar søges!

Barselsvikar til Den Danske Skiskole pr. 1. sept. 2014

Den Danske Skiskole søger en barselsvikar til sekretariatet 15-25 timer om ugen.

Den Danske Skiskole (DDS) er skiinstruktøruddannelsen under Danmarks Skiforbund med det formål at uddanne og certificere danske skiinstruktører på internationalt godkendt niveau. Det sker gennem afholdelse af både teknik- og instruktørkurser i Alperne. DDS varetager via sit sekretariat de danske skiinstruktørers interesser internationalt gennem samarbejde med internationale organisationer og skiskoler. Sekretariatet fungerer ligeledes som bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne, og har ansvar for den daglige drift. Du vil indgå i et team med sekretariatslederen. Sammen har I et fælles ansvar for at løfte opgaverne, skabe et godt teamwork og tegne DDS udadtil.

Ansvar og arbejdsopgaver:

• Daglig drift, e-mails og telefoniske henvendelser fra medlemmer og samarbejdspartnere

• Planlægning af skiinstruktørkurser

• Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden og andre kommunikationsopgaver, fx udarbejdelse af nyhedsbrev

• Bestyrelsesarbejde; udfærdigelse af dagsorden samt referat mv.

• Typiske sæsonbestemte administrative ad hoc opgaver

• Mindre opgaver i forhold til administration og økonomi

Vi forventer, at du har:

• relevant faglig uddannelse eller er studerende

• evnen til at arbejde selvstændigt, proaktivt og kan beholde det store overblik i en serviceminded

organisation

• alsidige IT-færdigheder samt kendskab til CMS systemer og opdatering af hjemmesider

• kommunikative færdigheder og sprogkundskaber (Tysk/Fransk/Engelsk er en fordel)

• indsigt og interesse i skisportens verden (er en fordel, men ikke en forudsætning)

Ansættelsesvilkår:

Stillingen kan fastsættes til 15-25 timer ugentligt afhængig af din profil og skal besættes fra 1/9 2014 - 30/6 2015.

Der vil i perioden 1/9 – 1/11 2014 være en grundig oplæring i alle arbejdsopgaver. Pga. barsel vil du i februar-marts 2015 primært køre driften alene.

Vi stiller krav, men kan til gengæld tilbyde et spændende og afvekslende job med gode muligheder for selv at tilrettelægge din hverdag og være med til at præge en ung organisation. Løn efter kvalifikationer.

Er du interesseret?  Send din ansøgning og CV via mail til info@dendanskeskiskole.dk senest mandag d. 28. juli 2014 kl. 12:00.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail til info@dendanskeskiskole.dk.

Se også stillingsopslaget her: barselsvikar_stillingsopslag.pdf

Tilmeld nyhedsbrev