Årsmøde og sommerfest

Årsmødet 2015 blev afholdt den 30. maj på Couloir på Amager. Mødet blev indledt med kontorets beretning; en gennemgang af regnskab og budget, den kommende sæson og generelt om kontorets daglige arbejde.

Herefter blev valghandlingen gennemført.

Bestyrelsesmedlemmer stemmes ind for 2 år og suppleanter stemmes ind for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv i forbindelse med det førstkommende bestyrelsesmøde, dette omhandler posterne som formand, kasserer og personaleansvarlig. Bestyrelsen er desuden selvsupplerende, hvilket betyder, at der ikke indkaldes til et nyt årsmøde idet et bestyrelsesmedlem træder ud af sin post.  

Valgresultat:

Bestyrelsespost: Mads Korsgaard Vinther

Bestyrelsespost: Michael Kokborg

Suppleantpost: Tue Hodal

Suppleantpost: Henrik S. Jensen

Tilmeld nyhedsbrev