Bestyrelsesmøde d. 3. september 2013

1      Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

TH blev valgt til ordstyrer

LBJ blev valgt til referent

 

2      Orienteringspunkter

2.1      Orientering fra kontoret /AO + LBJ

AO og LBJ giver status fra kontoret.

  1. LBJ præsenterer Trello.com. På forrige bestyrelsesmøde blev det besluttet at erstatte Redmine med Trello.com. Kontoret har inviteret bestyrelsesmedlemmerne til gruppen i Trello og på mødet blev præsenteret sidens brugervenlighed for oversigt af sager. Kontoret understreger at det er værktøj der erstatter mailkorrespondancer, så tråden er nemmere at følge og at alle medlemmer holder sig løbende orienterede om de igangværende sager, specielt op til bestyrelsesmøder. Aktivitet og brug af siden vil blive evalueret i nærmeste fremtid. 
  2. AO orienterer om forbundets Skiavis. Der er indgået aftale med Henrik Nørgaard og Kenneth Bøggild om følgende antal siders materiale inden for deadlines: sept. 2 sider, nov. 3-4 sider, jan. 8 sider, marts 2 sider. Derudover er DDS ikke indblandet.

2.2      Regnskab og budget /AO

På mødet udelades gennemgang af regnskab og budget.

 

3      Beslutningspunkter

3.1      Facebook-kampagne

I henhold til beslutning foretaget på forrige bestyrelsesmøde d. 21/8, blev der på mødet taget beslutning om hvordan kampagnen skal foregå med henblik på budget og annoncering.

Beslutning skulle tages på baggrund af de gældende regler på facebook, for nye muligheder for større effekt ved brug af konkurrencer bl.a. på timeline. AN stiller spørgsmålstegn ved disse regler ved inddragelse af forbrugerombudsmanden og retningslinjer for markedsføring via sociale medier.

Efter diskussion af det principielle i denne sag og for kampagnen som markedsføring, blev det på mødet besluttet at DDS ikke vil lave en facebook-konkurrence. Tonny Petersson vil i stedet for kampagne give vejledning i forbindelse med brug af facebook og supplere med billeder, når han deltager på kurserne.

3.2      Agenda for bestyrelsesseminar i Sölden

Bestyrelsesseminaret afholdes i Sölden d. 14. – 17.11 (4 dage på ski).

Følgende punkter blev fastlagt som agenda:

 

-       Udgangspunktet er at vi står på ski

-       Emner for strategi (forberedt hjemmefra) drøftes på kryds og tværs i lifterne.

-       Mht. emner, tages der udgangspunkt i de på strategiseminaret (d. 8/6) gennemgåede punkter. 

 

Rejseprogram blev godkendt.

Følgende rejser med fly: LKF, AN, MT og TH

Følgende rejser i bil: AO, LBJ og CD (ikke retur)

Hotel: TH sender info til kontoret

 

4      Punkter til drøftelse

4.1      Opfølgning på kontorforhold (orientering)

RL orienterede om dialog med NK på baggrund af forbundets bestyrelsesmøde d. 24/8.

4.2      Opfølgning på bestyrelsesseminar d. 8/6

På mødet blev foretaget en kort gennemgang af de på bestyrelsesseminaret gennemgåede punkter og efterfølgende uddeling af emner til kommende seminar i Sölden.

Som overordnet blev det besluttet at alle punkter fra seminaret d. 8/6 skal tages op til strategi i Sölden. Alle deltagere forbereder underpunkter/spørgsmål til et overordnet punkt og fremsætter disse i plenum på pisterne.

Tildeling af overordnede punkter:

  1. CD: ”Organisation” (om uddannergruppen).Ud fra problematik omkring uddanneres kompetencer til at uddanne på PSI3.Hvad skal der til for at fastholde uddannere?CD skal tage emnet op med uddannerne i uge 42:Hvad skal der til for at du kan blive fastholdt om 5 år?I uge 42 mere fokus på den enkelte uddanner og evaluering af undervisning. 
  2. MT: ”Kurser” (om volumen og nye kursustiltag over sæsonen)
  3. AN/AO/RL: ”Tilhørsforhold”
  4. TH: ”Højborg”
  5. LKF/AO/LBJ: ”Markedsføring”.Sponsor er underpunkt, hvor retningslinjer for sponsorstrategi er til diskussion.
  6. RL: ”Kompetencecenter”

Punktet ”Bredde” er besluttet at gennemføre og at vi fortsat har fokus på andre discipliner, såvel som aktivitet i forbindelse med sommerfesten/årsmødet.

Tilmeld nyhedsbrev