MoU møde i Bruxelles d. 14. november 2012

Referat af ad-hoc meeting concerning the MoU establishing a pilot project for a professional card to be issued to ski instructors in the European Union

Bruxelles, den 14. nov. 2012

Til stede på mødet er medlemslande, undtagen Finland og Bulgarien.
Hovedpunkterne for mødet er status på implementering af MoU i medlemslandene (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NL, RO, SL, UK), hvordan Eurotesten skal finde sted i Spanien og Rumænien og præsentation af rapportenInventory of the Alpine ski instructor training in EU member states,udarbejdet af blandt andre Arnaud Pinguet (FR) og Dave Renouf (UK) på baggrund af indsamlet materiale fra medlemslandene. Rapporten udarbejdes med henblik på en ensretning af træningsprincipper og giver overblik over medlemslandenes uddannelser og deres opbygning. Da dokumentet stadig er under udarbejdelse, har medlemslandene fået frist (ultimo januar 2013) til at indstille ændringer. Rapporten forventes færdig ultimo februar 2013.

 

Situation in the Member States

Kort opsamling af hvad der blev sagt under rundspørge:

Jeg refererede til hvad der var aftalt med Tatjana inden afrejse, og fik sagt følgende:it is in Denmarks point of view very important that the MoU implements very soon, as a ski season officially starts in a few days/weeks and delayed implementation of the agreement will reduce the positiv effects of the pilot professional card for professionals involved. It is also very relevant to ensure eventual technical problems to be solved in accordance with the MoU agreement and in the “real time” (paralely with additional implementation of the agreement). Denmark has at this moment 50 instructors applying for the MoU Professional Card.

Frankrig: Der skal udarbejdes en strategi for hvordan Professional Card skal implementeres. De oplever at lande uden for Frankrig har problemer med implementering af kortet (her refererer Gilles Chabert bl.a. til Danmark)

Spanien: MoU er implementeret og de har udviklet en standardprocedure. De tilføjer at det er svært at komme ud med budskabet til alle og at de skal gøre mere klart for instruktørerne hvordan de gør sig kvalificeret til kortet.

Italien: Deres collège national har udarbejdet standarder for opnåelse af Professional Card og opererer i de forskellige regioner. Dette kvalitetssikrer når det handler om at supervise kandidater til kortet. De har implementeret Eurotest og Eurosecurity.

UK: De oplever store fremskridt efter implementering af kortet. Instruktører efter level 4 kan få udstedt et kort og der er i øjeblikket 380 instruktører henstillet til Professional Card. I UK registrerer de instruktørens navn og nummeret på kortet. Hertil opstiller Dave Renouf følgende problemstilling:Hvordan registreres instruktørerne i medlemslandene og hvordan bliver de testet?Og lægger op til diskussion: hvordan kommer instruktører til at få MoU Professional Card og gennem hvilke lande? Dave retter afslutningsvis en stor tak til den franske delegation for deres arbejde med MoU.

Rumænien: De har pister egnet til GS (giant slalom) og håber at det næste år vil være muligt at afholde eurotest i Rumænien. Her tilføjer Gilles Chabert at Rumænien har observeret træningsprogram for eurotest i Alpe d’Huez. Han pointerer derved at der inden deres ansøgning om at kunne afholde eurotest, skal sammensætte et træningsprogram som lever op til minimumstandarder. Det har taget Romanien mange år at nå dertil, og det betyder også at der stadig er meget arbejde i at højne niveauet inden afholdelse af eurotest bliver en realitet.

Østrig: De implementerer i øjeblikket MoU. Der er kommet information ud, bl.a. gennem regeringens hjemmeside, og de er i gang med at udstede kortene. Der er mange østrigske instruktører som arbejder uden for landets grænser. De afholder, som de har gjort i mange år, eurotest og eurosecurity.

Irland: De har endnu ikke underskrevet MoU aftalen, men er meget interesserede. De er en lille organisation på 250 instruktører, blandt hvilke størstedelen arbejder deltid. Ikke mange af dem anser erhvervet for et sted at gøre karriere og derfor har de vanskeligt ved at se formålet med den fulde kvalifikation (Professional Card).Hvad giver det dem af fordele og hvordan står de uden MoU?

Kommentar fra kommissionen: Hvis ikke der bliver fremlagt klare perspektiver for den indgåede MoU aftale inden juni 2013, vil der ikke komme et alternativ. I november 2011 blev det besluttet at udarbejde en liste af kompetencer og dermed et fælles træningsprogram mod en ensrettet test. Kommissionen meddeler ligeledes Italien at der ikke kan være tale om at kun nogle regioner deltager i direktivet, det skal være gældende for hele landet. Kommissionen pointerer desuden at der på nuværende tidspunkt er lavet et teknisk benarbejde i alle medlemslande og at det ikke tjener noget formål at starte forfra med direktivets retningslinjer. Der har vist sig fremgang/progression og derfor skal der ikke pludselig tages en radikal. Der arbejdes videre på det der allerede foreligger.

Frankrig ønsker en anden moralsk tilgang til direktivet. For dem virker det til at være en testfase, noget midlertidigt. Derfor er de skeptiske. De ønsker den skal implementeres og blive statisk integreret hos alle medlemslande, lande repræsenteret i deres helhed (kommentar til Italien). Italien svarer til dette, at medlemmerne taler fra forskellige diskurser i forhold til tests. De har i Italien brug for at få det implementeret; deres træningsmoduler ligger allerede klar. Som helhed er der i Italien ikke skrevet under på MoU, fordi minimumstandarderne skal ligge klart.

Det klare budskab fra kommissionen er at der skal arbejdes videre, men at kommissionen har brug for at medlemslandede alle støtter op om direktivet. Vi er alle klar over at vi har at gøre med et eksperiment. Vi må arbejde videre med det og ikke vende det ryggen og starte forfra; det ville være spild af tid. Vi skal dele vores erfaringer i den eksperimentelle fase.

Belgien: Efterspørger at vi ensretter vores uddannelser.

Østrig: Er positivt indstillede i forhold til MoU og vil gerne at vi samarbejder om at dele erfaringer til en positiv og produktiv diskussion.

Frankrig/ Gilles Chabert: Understreger at skiinstruktører skal kunne arbejde frit mellem landene men at en minimum standard skal håndhæves. Han understreger at der er et stort skel i niveau mellem landene. Kunder i Frankrig forventer høj teknisk ekspertise og det skal instruktørerne leve op til.

Holland: Har i samarbejde med Frankrig fået udarbejdet et træningsprogram hen mod at ensrette uddannelserne. Holland er meget interesseret i et Professional Card da det vil kunne forbedre deres instruktørers muligheder for arbejde i EU. Samtidig vil de gerne garantere et højt uddannelsesniveau for instruktører og er interesserede i at sende observers til lande som Frankrig og Østrig.

 

Eurotest

Skal det være muligt at tage eurotest i Rumænien og Spanien?

I forhold til Spanien: Frankrig mener at det på sigt vil være muligt for Spanien at afholde eurotest. De har samarbejdet om træningsprogram og Frankrig har haft dem under observation. Spanien vil afholde deres tests i Molino i Katalonien. De spanske professionelle skiinstruktører står for at afholde tests.

I forhold til Rumænien: Frankrig mener at der skal mere benarbejde til før de vil godkende Rumænien som værtsland for eurotest. Her refereres igen til minimumstandarder og at disse skal godkendes af eksperter på stedet. Før dette kan komme på tale, skal de arbejde med deres træningsprogram. Hertil pointerer Italien, at der i sin tid er indgået en aftale om de tekniske foranstaltninger for at kunne afholde eurotest og at det niveau skal overholdes. UK tilføjer at det handler omminimumstandarderog derfor skal der tages højde for nationale forskelle.

Frankrig: Der skal sammensættes en teknisk ekspertgruppe/komité, som besøger de lande hvor der afholdes Eurotest. FIS kriterierne er klare og ekspertgruppen vil vurdere ud fra dem.

Kommissionens opsamling: Der skal være en realistisk tidsramme for besøg af ekspertgruppen i de pågældende lande, men det skal foregå inden april. Eksperterne består af: Østrig, Frankrig, UK og Italien.
Hvornår skal Spanien have besøg af eksperterne: december 2012/starten af januar 2013 Hvornår skal Rumænien have besøg af eksperterne: marts 2013

Belgien: Understreger at testen skal være standardiseret, specielt for de lande som ikke har mulighed for selv at afholde den, skal en ensretning være med til at sikre at instruktørerne at instruktørerne har de samme standarder uanset hvor de tager hen.

Datoer for Eurotest:

Østrig

 • 16.12. 2012 – St.Christoph
 • 29.01 2012 – Maria Alm
 • 21-22. 03. 2013 – St. Christoph

Tyskland

 • 21.02.2013 - Lenggries

England

 • 05.02.2013 – 6(7).02.2013 – Nevis Range (The Goose)

Frankrig                  

 • 17.12.2012 – 21.12.2012 – Alpe d'Huez
 • 28.01.2013 – 08.02.2013 – Alpe d'Huez
 • 19.03.2013 – 29.03.2013 – Morzine

Italien

 • 7-8.11.2012 – Solda (Alto Adige)
 • 23-24.01.2013 – Pila (Valle d'Aosta)
 • 07-08.03.2013 – Tonale (Trentino)
 • 11-12.03.2013 – Alleghe (Veneto)
 • 18-19.03.2013 – Sestola (Emilia Romagna)

Forerunners:

Calibration of Forerunners(event) i Østrig. Alle medlemmer er inviteret den 15.-16. januar i Kirschberg

Assistance to professional associations not bound by the MoU:

Der er enighed om en erfaringsudveksling mellem instruktører. Dette sker ved en udveksling mellem ekspertlande (Frankrig, UK, Italien etc.) og de øvrige lande. Der er et behov for udveksling af ekspertise og, Frankrig især, inviterer andre lande til at komme og observere deres træning.

 

European Directory of Training

Arnaud Pinguet (FR) præsenterer resultatet af arbejdet med European Directory of Training(Inventory of the Alpine ski instructor training in EU member states)og takker for samarbejdet. Rapporten samler alle medlemslandenes uddannelsesniveauer- og opbygning tillige med de europæiske standarder udarbejdet under MoU. Da rapporten stadig er under udarbejdelse, vil der fremgå upræcise data, hvilket landene bør indstille rettelser til senest ultimo januar 2013. Rapporten forventes færdig ultimo februar 2013.

Kommissionen afrunder ved at takke for ekspertkomitéens arbejde og feedback i form af rapporten. Vi lever i en verden af forskelle i Europa og med det til trods bør vi kunne samarbejde og dele ekspertise.

Først efter februar, når rapporten er udgivet, bliver der taget stilling til ‘next step’. Der er ikke noget nyt møde på agendaen.

Tilmeld nyhedsbrev