Frankrig

Først som PSI'er kan man undervise i Frankrig. Der er dog visse muligheder for at undervise i Frankrig som BSI'er. Læs her om mulighederne:

BSI'er

Man skal bestå Test Technique (special-slalomtest) for at have ret til at blive ansat i en fransk skiskole. Består man Test Technique har man principielt de samme rettigheder som PSI'ere. Du får på denne måde dispensation for den første del af den franske uddannelse og behøver ikke tage deres første 14 dages kursus (préformation).

PSI'er

Som PSI´er får man dispensation for den første del af den franske uddannelse. Når man har søgt og modtaget en "Livret de formation" (uddannelsesbog/papir), kan man arbejde for en fransk skiskole. Således er en "Livret de formation" en forudsætning for at arbejde for en fransk skiskole.

Skematisk oversigt over procedurerne for danske skiinstruktører i Frankrig:

 

Status

Test Technique

Livret de formation

Eurotest

Destinationsprocedurer

BSI’er

Skal tages

Ikke mulig før man har bestået Test Technique

 Ikke mulig før man har bestået Test Technique

 

Ikke mulig før man har bestået Test Technique

PSI’er

 Ikke nødvendig

Skal søges for at kunne undervise Frankrig

 Skal tages inden udløbet af Livret de formation

 

Er nødvendige at følge. Se nedenfor

 

Ansøgningsprocedure for Livret de formation:

Dette gøres ved at sende kopi af pas, ISIA-bevis, straffeattest på fransk, kopi af uddannelsesbevis/svendebrev, kopi af dåbs- eller fødselsattest og en kort personlig ansøgning, der fortæller, at man gerne vil søge om "Livret de Formation" til Marc Vernier i Ministére de la Jeunesse et des Sports. Herefter modtager man med posten en "Livret de Formation" som man medbringer til sin franske arbejdsgiver, den franske skiskole.

Al administration foregår via Grenoble, uanset hvor i Frankrig man skal undervise. Adressen er:

Direction Départementale de la jeunesse et des Sports
11 avenue Poul Verlaine BP 2428 - 38034 GRENOBLE CEDEX 02
France
Att: Marc Vernier

 

Herefter henvender man sig som instruktør hos sin skiskole (eksempelvis den franske skiskole ESF)

Papirer som man skal have i orden ved ankomst til destinationen: 

 • Fødselsattest/dåbsattest
 • Straffeattest på fransk
 • ISIA-bevis
 • Livret de formation
 • Pas
 • En sygeforsikring: det letteste er at købe en forsikring gennem Europæiske. Instruktøren skal altså selv sørge for erhverssygeforsikring i den tid han/hun er i udlandet da det gule sygesikringskort ikke dækker under erhvervsudførelse i udlandet. Denne skal helst stå på fransk.

På destinationen skal man betale for:

 • Carte Syndicale (det franske fagforbund). Uden dette kan man ikke undervise. Når man betaler for Carte Syndicale skriver man desuden under på at overholde de gældende regler (angående skat, ESF charter mv.) for skiinstruktører, som arbejder i de franske Alper. Carte Syndicale er både forsikring og fagforeningskontingent. Har man mulighed for det, bør man købe kortet i løbet af efteråret.

Livret de formation:
Er gældende i 3 år. Der kan herefter ydes dispensation på plus 1 år. Der vil kunne blive tale om dispensation i følgende tilfælde: 

 • graviditet
 • skade (lægeerklæring skal forevises)
 • at man er under uddannelse på universitetet eller uddannelsesinstitutioner svarende hertil.

"Livret de formation" kan derfor maksimalt gælde i 5 år. I tilfælde af, at ens livret de formation udløber, starter man forfra i det franske uddannelsessystem, dvs med en Test Technique. Ens ret til at være stagiaire (føl) og dermed ansat i den franske skiskole forsvinder hermed. Man kan imidlertid altid indskrive sig til Eurotest men har ikke mulighed for at undervise før man har bestået.

 

Test Technique:

Der kræves ingen forudsætninger for at tilmelde sig en Test Technique men har man bestået BSI kan man få ansættelse i ESF som stagiaire. Man er hermed berettiget til at undervise børn og begyndere. Alle BSI'ere skal selv tilmelde sig til Test Technique. Minimumskravene er, at man er fyldt 17 år. Man kan maksimum gå op to gange per sæson.

 

Eurotest:

Som PSI'er kan man indskrive sig til Eurotesten. Testen skal bestås inden udløbet af sin "Livret de formation" for at bevare retten til at undervise for ESF. Som færdiguddannet PSI'er med bestået Eurotest og Eurosecurity er man færdiguddannet skilærer. Her får man et Euro-ski-pro kort og kan undervise hvor man agter i Alperne. Man skal blot melde sin ankomst til det respektive ministerium.

Datoer for Eurotest: Calendrier européen Eurotest 2013-2014.pdf

 

Ansøgningsprocedure for Eurotest:

Tilmelding til Eurotesten i Frankrig sker både ved at kontakte DDS kontoret med information om hvor og hvornår du ønsker at deltage og ved at følge tilmeldingsproceduren via www.pnmesa.fr. For vejledning læs mere HER

Kontoret sørger for den officielle bekræftelse til det franske sportsministerium. 

Vær opmærksom på at din tilmelding og bilag sendes af sted i god tid og inden for deadline. Bliver dette ikke gjort rettidigt, bortfalder tilmeldingen. Dette er dit eget ansvar.

Se datoer for Eurotesten i Frankrig HER

 

Ansøgningsprocedure for Test Technique:

Gå på www.jsra.org.

 • Klik på Examens (sports et jeunesse)
 • Klik på Sports de montagne og klik på Lancer la recherche
 • Klik på Ski alpin og klik på Lancer la recherche
 • Klik på Test Technique.
 • Vælg dato/sted og klik på samme
 • Klik på Inscription à cet examen

Herefter udfyldes:

 • Navn (Nom er efternavn, Prénom er fornavn)
 • Date de naissance: Fødselsdato
 • Departement: her skrives 99
 • Klik herefter på Valider la saisie

Udfyld navn mv. igen:

 • Nationalitet: skriv E (Èuropenne)
 • Sexe: M (maskulin), F (femme)
 • CP (code postal/postnummer): 
  NB: påfør et ekstra nul; KBH. S = 23000, KBH. N = 22000
 • Ville = by (eksempelvis Copenhaque)
 • Pays = land: skriv Danemark
 • Tel: telefonnummer
 • Klik på Valider la demande
 • Dit journalnummer fremkommer: 
  NB: husk at skrive det ned til senere brug (fx 97061139)

Herefter modtager man et brev fra Ministère de la Jeunesse et des Sports (sports- og ungdomsministerium). På bagsiden står skrevet en masse papirer som skal returneres til samme. Det er ikke nødvendigt!

 

Vedrørende Test Technique: 
BSI'ere skal returnere det tilsendte brev underskrevet med navn, sted og dato + en kopi af pas og et foto til Marc Vernier: (Samme adresse som førnævnt). Instruktøren skal samtidig fortælle Den Danske Skiskole info@dendanskeskiskole.dk  at han har meldt sig til. Den Danske Skiskole vil herefter verificere instruktørens status overfor La Jeunesse og des Sports.

NB: Når man tilmelder sig over nettet skal man være opmærksom på, at de lukker for tilmelding en uge før sidste tilmeldingsdato. Det er meget vigtigt at skrive til Den Danske Skiskole, som halvanden måned før testdatoen sender en liste til Marc Vernier med navnene på alle der skal op til prøver i Frankrig.

Tilmeld nyhedsbrev