Sommerfest og årsmøde

Sommerfest d. 20 maj på Frederiksberg / København. Vi starter med årsmøde kl 16.00 og fest, mad og drikke fra kl. 18.00. 

Har du noget til dagsorden på årsmødet den 20. maj i København? Så send kontoret et oplæg og fremlæg det selv på mødet. Fristen er den 10. maj. Mødematerialet offentliggøres på hjemmesiden onsdag den 14. maj.

TILMELD DIG HER: 

http://dendanskeskiskole.dk/kursus/kalender/563

Adresse: 

Drosselvej 67

2000 Frederiksberg

(Og 250m fra Fuglebakken station)

Hvert år er halvdelen af bestyrelsen samt suppleanterne på valg. Her kan enhver stille op til valget og på den måde kandidere til bestyrelsen. Har du som minimum bestået BSI1 og indløst kursuslicens/årsmærke, kan du stemme.

Dagsorden

1.Velkommen v. Anders Olesen

2.Kontorets beretning v. Anders

3.Økonomi v. Anders Olesen

4.Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsen

5.Spørgsmål fra salen v. Anders Olesen

6.Kandidater til opstilling v. Anders og Mads   

7.Valghandling v. Anders og Mads

8.Pause

9.Valgresultat v. Anders og Mads

10.Afslutning v. Anders Olesen

11.SOMMERFEST….


Hvis du ønsker at opstille skal du gøre følgende:

Send kontoret en mail til info@dendanskeskiskole.dk senest den 10. maj kl. 23:59 hvori du understreger at du ønsker at indstille dit kandidatur til bestyrelsen. Af hensyn til brevstemmer anbefaler vi, at du indsender en kort beskrivelse af dig selv, samt dine ambitioner for at stille op og gerne et billede.

På valgdagen vil du ligeledes få taletid inden valghandlingen.

 

Brevstemmer:

Når kandidaterne er offentliggjort vil der også være mulighed for at brevstemme. Dette gør du naturligvis kun hvis du er forhindret i at møde op den 20. maj. Brevstemmer sendes til kontorets mail info@dendanskeskiskole.dk i perioden 15/5 – 19/5 kl. 12:00.

Brevstemmer behandles anonymt. Her vil kun kontorpersonalet være bekendt med afsenderen. Fuldstændig anonymitet kan opnås ved personligt fremmøde til selve valghandlingen. Det er ikke muligt at stemme på andres vegne, dvs. ved at møde op med fuldmagter. Kun én stemme pr. stemmeberettigede.

På din stemmeseddel skal du skrive max. fire navne på dem du ønsker, skal sidde i DDS’ bestyrelse. Rækkefølgen er ligegyldig.

Valgprocedure:

Der kan stemmes på max. fire kandidater; hver stemme tæller for én stemme. 

Der kan kun stemmes på de kandidater, der har tilkendegivet deres kandidatur inden deadline herfor. Kandidaterne er præsenteret på DDS’ hjemmeside (offentliggjort den 12. maj).

Alle stemmer sammentælles først på årsmødet efter selve valghandlingen.

Stemmesedler med mere end fire navne påskrevet erklæres ugyldige. Stemmesedler med et, to, tre eller fire navne er gyldige.

De to kandidater med flest stemmer får tilbudt bestyrelsesposterne og de to kandidater med tredje og fjerde flest stemmer bliver suppleanter.

Valgret: Medlemmer med bestået BSI1 og gyldigt årsmærke eller indløst kursuslicens har stemmeret.

Valgbarhed: Enhver kan stille op

Kandidater:

Michael Tandrup

Jeg hedder Michael og er i det daglige Adm. Dir. i en IT virksomhed og er derudover også Coach, Mentor og Investor. Jeg har en del bestyrelses erfaring både fra erhvervslivet og fra DDS, hvor jeg har været med siden 2010. Mit fokus i DDS's bestyrelse har altid været at varetage kursisternes interesser samt at bidrage med min forretningsmæssige tankegang og erfaringer. Jeg er stolt af at være en del af den kæmpe succes som DDS er og nyder den spændende rejse som DDS er på. DDS har ikke behov for kæmpe store og dramatiske forandringer men hele tiden små justeringer og tilpasninger for at kunne holde trit med egen succes.

Kristian Folke

Mit navn er Kristian Folke Johansen og jeg har været uddanner i Den Danske Skiskole siden 2011. Jeg er 32 år og til daglig arbejder jeg som Regionsleder i Falck Healthcare.  Jeg har en stor interesse i at engagere mig yderligere organisationen, hu hvor jeg igennem flere år har været en aktiv del af uddannetruppen. Jeg er overbevist om at mine kompetencer både fagligt og sportsligt samt min dedikation for skiløb vil komme organisationen tilgode. Jeg interesserer mig for og har et indgående kendskab til organisationen, både set fra kursistens og uddannerens side. På den baggrund, vil jeg kunne varetage medlemmernes interesser ud fra et holistisk perspektiv i forhold til at nytænke, optimere og videreudvikle DDS' aktiver.

 

Jakob Skov

Jakob Skov, 31 år, bosiddende i København med kæreste og 2 børn, oprindeligt fra det Sønderjyske.  Jeg er uddannet skolelærer og har en proffesionsbachelor i idræt. Til dagligt arbejder jeg som efterskolelærer på Sportsefterskolen Sjælsølund, hvor jeg står for skolens skilinje “Copenhagen Ski Academy”. Derudover er jeg uddanner i Den danske skiskole og har været dette siden 2008. Har deltaget ved Interski kongressen i 2011 og 2015, samt kørt på demoholdet begge gange.

Jeg ønsker, at styrke samarbejdet mellem efterskolerne og DDS, så DDS kan få de unge skiløbere i gang med instruktøruddannelsen og fastholde dem. 

 

Nicolai Boll 

(d. 20 maj døber jeg min søn)

Jeg har i over 20 år arbejdet med skiløb, og prøvet at udvikle mig mod at blive den bedst mulige underviser. Jeg er uddannet Kandidat i Idræt og sundhed (SDU) og Eurotrainer/Uddanner (DDS). De sidste 12 år har jeg arbejde på Oure Højskole med skiløb som hovedfokus, og været med til at uddanne
rigtigt mange skiinstruktører og udvikle mange forskellige kurser.

Jeg er nu stoppet på Oure, men føler fortsat jeg har meget at bidrage med, og nu har jeg tiden og kræfterne til at hjælpe med at udvikle DDS.

Jeg vil i bestyrelsen arbejde for at vi tænker fremad, og griber de muligheder vi har for at udbygge vores kursusaktiviteter og søge nye samarbejdspartnere. Samtidig skal vi værne om vores uddannergruppe og kursister, og fortsat gøre det spændende og inspirere at være en del af DDS. 


KasperBisgaard

Om mig: 

Jeg er en 26 år mand som dagligt arbejdet som selvstændig. Født og opvokset i Helsingør, og med en stor passion for skiløb. Det er endt ud i adskillige uger og vintre på ski, et år på Oure højskole samt chancen for at besøge utrolig mange lande med min uddannelse. Jeg har været skiinstruktør siden 2011. Uddanner hos DDS siden 2013, og blev i vinteren 2016 certificeret Euro Ski Pro.  

Hvad står jeg får.

- Som en del af bestyrelsen vil I som medlemmer få en som virkelig brænder for DDS. Jeg ser DDS som en fantastisk forening, hvor den frivillige hjælp er grunden til vi fungere så godt som vi allerede gør. Derfor er det vigtigt at bestyrelsen sørger for at være åben for nye input, giver alle foreningens medlemmer chancen for at byde ind med hvad de brænder for. Dette skaber alsidighed og kan være med til at gøre DDS´ produkter og kurser mere konkurrencedygtige. 

- Som aktiv skilærer i Danmark møder man ofte nogle udfordringer når det kommer til løn, rejsegodtgørelse og anerkendelse mm. Jeg mener at DDS på disse punkter kan være med til at skabe nogle rammer som kan hjælpe og støtte den enkelte skilærer. 

- Uden uddannertruppen ville DDS ikke være hvor vi er i dag. Det frivillige arbejde en uddanner lægger i et kursus er langt over hvad man kan forvente. Vi har et fantastisk miljø i uddanner truppen og det skal vi holde fast i. De seneste år har DDS udviklet sig på mange fronter, hvilket også gør at rollen som uddanner ændre sig. Derfor ser jeg mig selv som “uddannernes mand”. En som kan være uddannernes “talerør” til bestyrelsen, og derfor være med til at udvikle og tilpasse forholdene for dem som giver DDS så stor en værdi. 

Fleur Pearson

Jeg, Fleur Pearson BSI’er ønsker at stille op til bestyrelsen den 20/5 2017.

Om mig: Jeg er 45 år og har været selvstændig erhvervsdrivende, med skrædderi som hovederhverv siden 1994. Jeg arbejder i dag udelukkende med outdoor beklædning og har dermed min daglige gang i outdoor branchen.

Kundeservice er en stor del af mit arbejde, forhandling, kommunikation, strukturering samt udvikling af procedurer er en fast del af dagligdagen.

Jeg er uddannet BSI’er fra DDS samt har Level 1 fra BASI (engelsk skiinstruktør).

Jeg har tidligere i en årrække været formand for skiklubben Bossanova og derigennem medarrangør af klubture.

Efter at have deltaget på DDS’ kurser i de sidste 10 år med stor glæde, tænker jeg at det er på tide at give noget tilbage i form af frivilligt arbejde. Jeg har i de sidste år gået og arbejdet med ideer om forbedringer af Hintertux-kurserne. De ideer har jeg vendt med en del af DDS medlemmer og flere har opfordret mig til at gå videre med dem, hvilket jeg bedst føler at gøre igennem bestyrelsen. Derudover synes jeg det er vigtigt at bestyrelsen repræsenterer det DDS består af, uddannere og instruktører/kursusdeltagere. Dette så at alles behov tilgodeses.

Omstrukturering og forbedring af nuværende processer vil for det første frigøre mere tid. Er processerne velfungerende op til og under kurset vil dette bevirke at uddannerne har nemmere ved at udføre det frivillige og kvalitetsbevidste arbejde de gør samt kursister har lyst til at komme igen år efter år og modtage undervisning af høj kvalitet. Uden uddannere er der ingen kurser og uden kursister er der ikke brug for uddannere.

Min prioritering som bestyrelsesmedlem vil være at foretage en meget grundig gennemgang af procedurer samt et grundigt tjek på det økonomiske omkring specielt Hintertux kurserne. I disse tider er vi nødt til at være konkurrence dygtige så vi ikke lader os overhale indenom af andre interessenter der udbyder kurser.

 


Den Danske Skiskoles Nyhedsbrev
Jeg vil gerne modtage Den Danske Skiskoles digitale nyhedsbrev med nyheder, tilbud, rabatter, gode tips og tilfredshedsanalyser fra Den Danske Skiskole og deres sponsorer. Min mailadresse gemmes og bruges udelukkende til disse formål.